fredag 27 januari 2017

Upplevelser och beslut i butik

Majoriteten av köpbeslut tas på plats i butik. Hur och vad butiksinnehavare kommunicerar till kunderna är därför avgörande för kundernas upplevelser och beslut i butiken.

Docent Erik Wästlund  från Karlstad Universitet berättar om hur kunders upplevelser och beslutsfattande i butik kan underlättas.