onsdag 5 oktober 2022

Trendspaning 2022: Personalens roll i servicemötet

Trendspana med forskarna Kristina Bäckström och Ulf Johansson, båda från Lunds universitet, kring personalens roll i servicemötet och handelns framtida kompetensbehov.

Se sändningen i efter hand på Handelsrådets Youtubekanal!

– På många håll finns en mis-match mellan tekniken, som bestäms centralt, och personalen som jobbar i butik, säger professor Ulf Johansson och fortsätter:
– Förutsättningarna för samspelet mellan personalen och tekniken behöver generellt sätt bli bättre i butiken.
Så kunde personalen få tid till kvalitativa möten med kunden, möjlighet att sätta sig in i produktutbudet och få tiden att räcka till bättre.

– Ökad digitalisering har förändrat servicemötet i butiken på många sätt, personalen möter idag en kund som har högre krav både vad gäller personalens kunskap och deras tillgänglighet. Samtidigt rapporterar man på flera håll också om att antalet personaltimmar inte räcker till. Men det går absolut att frigöra tid för personalen med hjälp av teknik, konstaterar Kristina Bäckström.

De båda forskarna ger exempel från projektet, som involverade fem större handelsföretag i fem olika branscher. Det visar sig att en hel del av personalens tid går att till sådant som kunde ske mer automatiserat. Och det behöver inte involvera ny och dyr avancerad teknik, utan kan också handla om att bättre utnyttja de möjligheter som redan finns på plats.

Kristina Bäckström och Ulf Johansson tar ett åskådligt exempel.
– Att välja rätt batteri och glödlampa kan vara knepigt, men med ett mer genomtänkt upplägg skulle kunden känna klara mer av detta själv och inte behöva samma stöd från personalen.

I sitt nyligen avslutade forskningsprojekt ”Personalens roll i servicemötet: Utmaningar och förändringsarbete för handelns personal” har Kristina Bäckström tillsammans med Ulf Johansson studerat hur servicemötet i den fysiska butiken förändras till följd av nya kundbeteenden och ökad digitalisering.

På trendspaningen presenterar de båda forskarna resultatet i direktsändning. I den efterföljande diskussionen kring handelns framtida kompetensbehov medverkar också Handelsrådets vd Mats Johansson.

Läs slutrapporten och mer om forskningsprojektet Personalens roll i servicemötet: Utmaningar och förändringsarbete för handelns personal här.

DENNA AKTIVITET ÄR EN DIREKTSÄNDNING.
SÄNDNINGSLÄNKEN PUBLICERAS HÄR PÅ HEMSIDAN DAGEN FÖRE SÄNDNING.
INGEN ANMÄLAN BEHÖVS.

Det finns ett begränsad antal platser för den som vill komma fysiskt och vara med vid sändningen på campus i Helsingborg. För att anmäla sig som publik, mejla till ylva.akesson@handelsradet.se

Sändningen spelas också in och läggs inom några dagar upp på Handelsrådets Youtubekanal.

Talare

Se sändningen i efter hand på Handelsrådets Youtubekanal!

– På många håll finns en mis-match mellan tekniken, som bestäms centralt, och personalen som jobbar i butik, säger professor Ulf Johansson och fortsätter:
– Förutsättningarna för samspelet mellan personalen och tekniken behöver generellt sätt bli bättre i butiken.
Så kunde personalen få tid till kvalitativa möten med kunden, möjlighet att sätta sig in i produktutbudet och få tiden att räcka till bättre.

– Ökad digitalisering har förändrat servicemötet i butiken på många sätt, personalen möter idag en kund som har högre krav både vad gäller personalens kunskap och deras tillgänglighet. Samtidigt rapporterar man på flera håll också om att antalet personaltimmar inte räcker till. Men det går absolut att frigöra tid för personalen med hjälp av teknik, konstaterar Kristina Bäckström.

De båda forskarna ger exempel från projektet, som involverade fem större handelsföretag i fem olika branscher. Det visar sig att en hel del av personalens tid går att till sådant som kunde ske mer automatiserat. Och det behöver inte involvera ny och dyr avancerad teknik, utan kan också handla om att bättre utnyttja de möjligheter som redan finns på plats.

Kristina Bäckström och Ulf Johansson tar ett åskådligt exempel.
– Att välja rätt batteri och glödlampa kan vara knepigt, men med ett mer genomtänkt upplägg skulle kunden känna klara mer av detta själv och inte behöva samma stöd från personalen.

I sitt nyligen avslutade forskningsprojekt ”Personalens roll i servicemötet: Utmaningar och förändringsarbete för handelns personal” har Kristina Bäckström tillsammans med Ulf Johansson studerat hur servicemötet i den fysiska butiken förändras till följd av nya kundbeteenden och ökad digitalisering.

På trendspaningen presenterar de båda forskarna resultatet i direktsändning. I den efterföljande diskussionen kring handelns framtida kompetensbehov medverkar också Handelsrådets vd Mats Johansson.

Läs slutrapporten och mer om forskningsprojektet Personalens roll i servicemötet: Utmaningar och förändringsarbete för handelns personal här.

DENNA AKTIVITET ÄR EN DIREKTSÄNDNING.
SÄNDNINGSLÄNKEN PUBLICERAS HÄR PÅ HEMSIDAN DAGEN FÖRE SÄNDNING.
INGEN ANMÄLAN BEHÖVS.

Det finns ett begränsad antal platser för den som vill komma fysiskt och vara med vid sändningen på campus i Helsingborg. För att anmäla sig som publik, mejla till ylva.akesson@handelsradet.se

Sändningen spelas också in och läggs inom några dagar upp på Handelsrådets Youtubekanal.

Se sändningen i efter hand på Handelsrådets Youtubekanal!

– På många håll finns en mis-match mellan tekniken, som bestäms centralt, och personalen som jobbar i butik, säger professor Ulf Johansson och fortsätter:
– Förutsättningarna för samspelet mellan personalen och tekniken behöver generellt sätt bli bättre i butiken.
Så kunde personalen få tid till kvalitativa möten med kunden, möjlighet att sätta sig in i produktutbudet och få tiden att räcka till bättre.

– Ökad digitalisering har förändrat servicemötet i butiken på många sätt, personalen möter idag en kund som har högre krav både vad gäller personalens kunskap och deras tillgänglighet. Samtidigt rapporterar man på flera håll också om att antalet personaltimmar inte räcker till. Men det går absolut att frigöra tid för personalen med hjälp av teknik, konstaterar Kristina Bäckström.

De båda forskarna ger exempel från projektet, som involverade fem större handelsföretag i fem olika branscher. Det visar sig att en hel del av personalens tid går att till sådant som kunde ske mer automatiserat. Och det behöver inte involvera ny och dyr avancerad teknik, utan kan också handla om att bättre utnyttja de möjligheter som redan finns på plats.

Kristina Bäckström och Ulf Johansson tar ett åskådligt exempel.
– Att välja rätt batteri och glödlampa kan vara knepigt, men med ett mer genomtänkt upplägg skulle kunden känna klara mer av detta själv och inte behöva samma stöd från personalen.

I sitt nyligen avslutade forskningsprojekt ”Personalens roll i servicemötet: Utmaningar och förändringsarbete för handelns personal” har Kristina Bäckström tillsammans med Ulf Johansson studerat hur servicemötet i den fysiska butiken förändras till följd av nya kundbeteenden och ökad digitalisering.

På trendspaningen presenterar de båda forskarna resultatet i direktsändning. I den efterföljande diskussionen kring handelns framtida kompetensbehov medverkar också Handelsrådets vd Mats Johansson.

Läs slutrapporten och mer om forskningsprojektet Personalens roll i servicemötet: Utmaningar och förändringsarbete för handelns personal här.

DENNA AKTIVITET ÄR EN DIREKTSÄNDNING.
SÄNDNINGSLÄNKEN PUBLICERAS HÄR PÅ HEMSIDAN DAGEN FÖRE SÄNDNING.
INGEN ANMÄLAN BEHÖVS.

Det finns ett begränsad antal platser för den som vill komma fysiskt och vara med vid sändningen på campus i Helsingborg. För att anmäla sig som publik, mejla till ylva.akesson@handelsradet.se

Sändningen spelas också in och läggs inom några dagar upp på Handelsrådets Youtubekanal.

Se sändningen i efter hand på Handelsrådets Youtubekanal!

– På många håll finns en mis-match mellan tekniken, som bestäms centralt, och personalen som jobbar i butik, säger professor Ulf Johansson och fortsätter:
– Förutsättningarna för samspelet mellan personalen och tekniken behöver generellt sätt bli bättre i butiken.
Så kunde personalen få tid till kvalitativa möten med kunden, möjlighet att sätta sig in i produktutbudet och få tiden att räcka till bättre.

– Ökad digitalisering har förändrat servicemötet i butiken på många sätt, personalen möter idag en kund som har högre krav både vad gäller personalens kunskap och deras tillgänglighet. Samtidigt rapporterar man på flera håll också om att antalet personaltimmar inte räcker till. Men det går absolut att frigöra tid för personalen med hjälp av teknik, konstaterar Kristina Bäckström.

De båda forskarna ger exempel från projektet, som involverade fem större handelsföretag i fem olika branscher. Det visar sig att en hel del av personalens tid går att till sådant som kunde ske mer automatiserat. Och det behöver inte involvera ny och dyr avancerad teknik, utan kan också handla om att bättre utnyttja de möjligheter som redan finns på plats.

Kristina Bäckström och Ulf Johansson tar ett åskådligt exempel.
– Att välja rätt batteri och glödlampa kan vara knepigt, men med ett mer genomtänkt upplägg skulle kunden känna klara mer av detta själv och inte behöva samma stöd från personalen.

I sitt nyligen avslutade forskningsprojekt ”Personalens roll i servicemötet: Utmaningar och förändringsarbete för handelns personal” har Kristina Bäckström tillsammans med Ulf Johansson studerat hur servicemötet i den fysiska butiken förändras till följd av nya kundbeteenden och ökad digitalisering.

På trendspaningen presenterar de båda forskarna resultatet i direktsändning. I den efterföljande diskussionen kring handelns framtida kompetensbehov medverkar också Handelsrådets vd Mats Johansson.

Läs slutrapporten och mer om forskningsprojektet Personalens roll i servicemötet: Utmaningar och förändringsarbete för handelns personal här.

DENNA AKTIVITET ÄR EN DIREKTSÄNDNING.
SÄNDNINGSLÄNKEN PUBLICERAS HÄR PÅ HEMSIDAN DAGEN FÖRE SÄNDNING.
INGEN ANMÄLAN BEHÖVS.

Det finns ett begränsad antal platser för den som vill komma fysiskt och vara med vid sändningen på campus i Helsingborg. För att anmäla sig som publik, mejla till ylva.akesson@handelsradet.se

Sändningen spelas också in och läggs inom några dagar upp på Handelsrådets Youtubekanal.