torsdag 1 februari 2018

Trender och utmaningar för materialhantering och lager i omnikanaler

Digitaliseringen möter handeln med full kraft och allt fler detaljhandelsföretag utvecklar nu omnikanalstrategier där logistik, materialhantering och lager är avgörande för att skapa en väl fungerande handel och för att kunna hänga med den digitala konsumenten som ställer höga krav på en sömlös köpupplevelse.

I detaljhandelns transformation från separata butiks- och e-handelskanaler till omnikanal är effektiv logistik avgörande för att möta konsumenternas ökande krav. Två centrala komponenter är var och hur materialhanteringen skall ske samt lagrets och butikens framtida roller som noder i nätverket. En annan central komponent är de IT-system som stödjer logistikflödet.

Vilka utmaningar ser då svenska detaljhandelsföretag idag på logistik- och omnikanalområdet och vilka är trenderna? Forskare vid Lunds universitet och Lunds Tekniska Högskola studerar i ett projekt dessa frågor och har bland annat byggt upp en panel där ledande svenska detaljhandelsföretag gett sin syn på nuläge och framtid rörande såväl strategi som detaljerade aktiviteter kopplade till logistik och materialhantering. Detta frukostseminarium kommer att ge en inblick i panelens syn på utmaningar och trender inom området.

Andreas Norrman är professor i Supply chain structure och organisation vid Lunds Tekniska Högskola och Lunds universitet, och studerar bland annat detaljhandelns nya logistikstrukturer. Joakim Kembro är universitetslektor med material- och lagerhantering som en av sina specialiteter. Maria Helmroth är Allocation Manager på Lindex, en modekedja med cirka 480 butiker på 18 marknader samt en webbutik som erbjuder e-handel till ett trettiotal länder.