tisdag 8 december 2020

Tillit eller tvång? Kunders förtroende för handelns datainsamling

Stefan Larsson, docent, Institutionen för teknik och samhälle, LTH, Lunds universitet, presenterar tillsammans med sina medförfattare det Handelsrådsfinansierade forskningsprojektet Tillitsbaserad personuppgiftshantering i den digitala ekonomin.

Digitaliseringen av handeln gör den mer effektiv och ökar tillväxten. Samtidigt känner konsumenter en oro över bristande transparens, vilket kan skada den tillit mellan handlare och kund som är central i en fungerande marknad. Hur ska vi få till en handel som är både nytänkande och trygg?

Forskargruppen har analyserat ett representativt urval av svenska konsumenters inställning till hur handeln använder deras data, om rimligheten i utbytet och kunskapen om tredjeparters inblandning. Projektet syftar till att bättre förstå relationen mellan tillit och transparens när det gäller kommersiell insamling av konsumenters data. Studien visar bland annat att många konsumenter upplever en bristande kontroll över sin data och att svenska handlare kan göra mer för att stärka kundernas förtroende.

Läs mer om projektet här.
Under den webbsända timmen kommer rapportförfattarna Stefan Larsson, Theodor Emanuelsson och Sara Thiringer att presentera rapporten och de huvudsakliga resultaten. Därefter följer en paneldiskussion med inbjudna representanter för handel och konsumentintressen.
Läs mer och anmäl dig här.