fredag 2 mars 2018

Studentuppsatspriset

Hakon Swenson Stiftelsen och Handelsrådet delar årligen ut ett studentuppsatspris som vänder sig till studenter vid högskolor och universitet. Vi vill attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser.

Detta uppsatspris syftar till att stimulera duktiga studenter att intressera sig för handeln, samt
är ett incitament för en fortsatt god kunskapsuppbyggnad inom området.

Riktlinjer
Handeln som forskningsområde är brett och kan innefatta många olika intressanta
forskningsfrågor och perspektiv. En ledstjärna i vår bedömning är dock att uppsatsen ska vara
av praktisk relevans för handeln, samt att den är förankrad i en god teoretisk bas.

Nominering till priset
Studenterna nominerar själv sin uppsats till priset genom att skicka in den för bedömning,
samt bifogar även sitt uppsatsbetyg.