tisdag 6 september 2022

Så gick handeln i din kommun

Så här gick den fysiska handeln i Sveriges län och kommuner under 2021.

På uppdrag av Handelsrådet genomför HUI årligen en studie av Sveriges regionala handel. Kartläggningen, som pågått sedan 1992, innehåller unika uppgifter och är en av de mest tillförlitliga källorna till kunskap om detaljhandel på lokal och regional nivå.
Den 6 september presenteras 2021 års siffror på ett seminarium, dels med publik på plats på Regeringsgatan 60 i Stockholm, dels direktsänt via webben.
Vi får svaret på frågor som hur gränshandelns återhämtning sett ut, vilka kommuner som blev årets tillväxtraketer och facit på hur den fysiska handeln klarat sig under pandemin.

Kartläggningen baseras på uppgifter från SCB som granskas, justeras och kvalitetssäkras av HUI. Till de mest framträdande justeringarna hör branschmässiga felklassificeringar av företag, hantering av detaljhandelns branschglidning, geografiska felaktigheter, avdrag för e-handel och hanteringen av nyetableringar, ägarbyten och företagsnedläggningar på lokal nivå.

Den aktuella statistiken kommer att finnas tillgänglig på Handelsfakta.se i anslutning till seminariet.

Anmälningarna öppnar under försommaren.

Anmäl dig här