torsdag 3 december 2020

Retail Educator Workshop

Handelsrådet och Hakon Swenson Stiftelsen bjuder in utbildare från landets högskolor och universitet och representanter från handeln för att diskutera hur vi kan utveckla högre utbildning för att stärka handeln och säkra den framtida kompetensförsörjningen.

Medverkar i sändning gör:
Siri Wikander, Beyond Learning AB
Mats Johansson, Handelsrådet
Lena Litens, Hakon Swenson Stiftelsen
Katarina Ahlquist, Ahlsell
Åsa Daxberg, ICA-Gruppen
Elin Nilsson, Umeå universitet
Emma Samsioe, Lunds universitet
Tsogtoo Sarangua, student Handelshögskolan i Stockholm
Maximilian Gillberg, student Lunds universitet

Läs om förmiddagsprogrammet och gör anmälan här: Inbjudan Retail Educator Workshop 3 december 2020.

Den pågående covid-19-pandemin har påverkat handeln på många sätt och
bidragit till att den digitala transformation som redan hade påbörjats har
accelererat. Detta ställer nya krav både på kompetens och hur arbetet kan
utföras. Samtidigt uppstår också ett behov av nya arbetssätt och ett ledarskap
som fungerar på distans.

Årets Retail Educator Workshop kommer att fokusera på den kompetens som
kommer att vara gångbar i framtidens handel, vad studenter förväntar sig av
framtidens arbetsgivare och hur högre utbildning kan utformas för att lägga
grunden för karriärer inom handeln.

Med anledning av de rådande omständigheterna arrangeras årets
dag i form av ett webbinarium.