tisdag 14 maj 2024

Regional utbildarträff Stockholm

Handelsrådet bjuder in yrkeslärare och skolledare inom försäljnings- och serviceprogrammet i Stockholmsregionen till utbildarträff.

Handelsrådet bjuder in alla yrkeslärare och skolledare inom försäljnings- och serviceprogrammet i Stockholmsregionen till en utbildarträff. Syftet med dagen är att tillsammans diskutera hur vi skapar en attraktiv och relevant handelsutbildning.

Förutom att informera och lyfta viktiga frågor vill vi även skapa en arena för er att utbyta erfarenheter med varandra.

Du är också välkommen att delta på förmiddagen då Handelsrådets genomför en trendspaningsförmiddag på temat digitalisering, automatisering och AI. I anmälningslänken väljer du vilka delar av dagen du vill delta på.

Ditt deltagande är kostnadsfritt. Begränsat antal platser!

Program

09.00    Kaffe och smörgås

09.30    Trendspaning

Digitalisering, automatisering, AI – begreppen är många debatten livlig. Inte minst kring var människans roll i framtidens arbetsliv. Hur kommer yrkesrollerna att förändras? Vilka, om några, försvinner? Vilka nya kommer till? Vad ser handelns företag för kompetensbehov, i det korta perspektivet och i ett längre? Lyssna till färska insikter från forskare och företag.

12.00    Lunch

13.00    Lärarseminarium

Hur jobbar branschen med kvalitetsfrågor och attraktivitet?
Handelsrådet presenterar branschanpassat material samt informerar om aktuella aktiviteter som har till syfte att stötta skolorna i sitt arbete.

13.30     Workshop – Hur kan vi tillsammans skapa ett attraktiv och relevant Försäljnings- och serviceprogram.

14.30     Status FS-programmet och information om GY25

Presentation Skolverket

15.00     Avslutning

VÄLKOMNA!

Talare

Handelsrådet bjuder in alla yrkeslärare och skolledare inom försäljnings- och serviceprogrammet i Stockholmsregionen till en utbildarträff. Syftet med dagen är att tillsammans diskutera hur vi skapar en attraktiv och relevant handelsutbildning.

Förutom att informera och lyfta viktiga frågor vill vi även skapa en arena för er att utbyta erfarenheter med varandra.

Du är också välkommen att delta på förmiddagen då Handelsrådets genomför en trendspaningsförmiddag på temat digitalisering, automatisering och AI. I anmälningslänken väljer du vilka delar av dagen du vill delta på.

Ditt deltagande är kostnadsfritt. Begränsat antal platser!

Program

09.00    Kaffe och smörgås

09.30    Trendspaning

Digitalisering, automatisering, AI – begreppen är många debatten livlig. Inte minst kring var människans roll i framtidens arbetsliv. Hur kommer yrkesrollerna att förändras? Vilka, om några, försvinner? Vilka nya kommer till? Vad ser handelns företag för kompetensbehov, i det korta perspektivet och i ett längre? Lyssna till färska insikter från forskare och företag.

12.00    Lunch

13.00    Lärarseminarium

Hur jobbar branschen med kvalitetsfrågor och attraktivitet?
Handelsrådet presenterar branschanpassat material samt informerar om aktuella aktiviteter som har till syfte att stötta skolorna i sitt arbete.

13.30     Workshop – Hur kan vi tillsammans skapa ett attraktiv och relevant Försäljnings- och serviceprogram.

15.00    Avslutning

VÄLKOMNA!

Handelsrådet bjuder in alla yrkeslärare och skolledare inom försäljnings- och serviceprogrammet i Stockholmsregionen till en utbildarträff. Syftet med dagen är att tillsammans diskutera hur vi skapar en attraktiv och relevant handelsutbildning.

Förutom att informera och lyfta viktiga frågor vill vi även skapa en arena för er att utbyta erfarenheter med varandra.

Du är också välkommen att delta på förmiddagen då Handelsrådets genomför en trendspaningsförmiddag på temat digitalisering, automatisering och AI. I anmälningslänken väljer du vilka delar av dagen du vill delta på.

Ditt deltagande är kostnadsfritt. Begränsat antal platser!

Program

09.00    Kaffe och smörgås

09.30    Trendspaning

Digitalisering, automatisering, AI – begreppen är många debatten livlig. Inte minst kring var människans roll i framtidens arbetsliv. Hur kommer yrkesrollerna att förändras? Vilka, om några, försvinner? Vilka nya kommer till? Vad ser handelns företag för kompetensbehov, i det korta perspektivet och i ett längre? Lyssna till färska insikter från forskare och företag.

12.00    Lunch

13.00    Lärarseminarium

Hur jobbar branschen med kvalitetsfrågor och attraktivitet?
Handelsrådet presenterar branschanpassat material samt informerar om aktuella aktiviteter som har till syfte att stötta skolorna i sitt arbete.

13.30     Workshop – Hur kan vi tillsammans skapa ett attraktiv och relevant Försäljnings- och serviceprogram.

14.30     Status FS-programmet och information om GY25

Presentation Skolverket

15.00     Avslutning

VÄLKOMNA!

Handelsrådet bjuder in alla yrkeslärare och skolledare inom försäljnings- och serviceprogrammet i Stockholmsregionen till en utbildarträff. Syftet med dagen är att tillsammans diskutera hur vi skapar en attraktiv och relevant handelsutbildning.

Förutom att informera och lyfta viktiga frågor vill vi även skapa en arena för er att utbyta erfarenheter med varandra.

Du är också välkommen att delta på förmiddagen då Handelsrådets genomför en trendspaningsförmiddag på temat digitalisering, automatisering och AI. I anmälningslänken väljer du vilka delar av dagen du vill delta på.

Ditt deltagande är kostnadsfritt. Begränsat antal platser!

Program

09.00    Kaffe och smörgås

09.30    Trendspaning

Digitalisering, automatisering, AI – begreppen är många debatten livlig. Inte minst kring var människans roll i framtidens arbetsliv. Hur kommer yrkesrollerna att förändras? Vilka, om några, försvinner? Vilka nya kommer till? Vad ser handelns företag för kompetensbehov, i det korta perspektivet och i ett längre? Lyssna till färska insikter från forskare och företag.

12.00    Lunch

13.00    Lärarseminarium

Hur jobbar branschen med kvalitetsfrågor och attraktivitet?
Handelsrådet presenterar branschanpassat material samt informerar om aktuella aktiviteter som har till syfte att stötta skolorna i sitt arbete.

13.30     Workshop – Hur kan vi tillsammans skapa ett attraktiv och relevant Försäljnings- och serviceprogram.

15.00    Avslutning

VÄLKOMNA!