torsdag 1 februari 2024

Postdoc-stöd/tjänst

Ansökan till Postdoc-stöd/tjänst öppnar den 1 februari 2024.

Postdoc-stödet kan sökas av den som har disputerat under de senaste 2 åren eller om disputationen planeras vara genomförd senast kommande juni månad.

Stödet riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut, dock behöver du inte vara anställd vid ansökningstillfället. Tilldelas du postdoc-stödet beslutar institutionen/institut om anställningsform och villkor.

Ansökningstillfället är under våren. Det belopp som erhålls (2 000 000 SEK) avser att täcka den sökandes lönekostnader (ink LKP) under 24 månader, samt därefter täcka kostnader för resor eller andra forskningskritiska utgifter.

Sista ansökningsdag: 29 april 2024 kl.14:00.

Ansökningsportalen återfinns här.