fredag 10 september 2021

Nyfiken på kunden

Nyfikenhet blir viktigare och viktigare med ökad komplexitet. Förändrade konsumentbeteenden, ökad konkurrens, fler kanaler och en generellt sett ökad osäkerhet gör att behovet av att verkligen förstå konsumenter accentueras.

Under detta livesända webbinarium ges exempel från både forskningen och livet på hur ”folk i allmänhet” fungerar när de fattar (köp)beslut med betoning på hur kontexten påverkar. Förhoppningen är att väcka tankar som kan komma till användning i vardagen.

Dr John Karsberg har jobbat många år inom H&M-gruppen med bland annat försäljning, expansion (fysisk och digital), analys, test och insikter. Han har även doktorerat i konsumentmarknadsföring med inriktning på hur kontexten (ex social, digital, kroppslig) påverkar hur vi processar olika budskap.