fredag 21 oktober 2016

Mobilen ger kunden kontroll

Mobilen finns med överallt och förändrar i hög grad vårt vardagliga liv, så även vår shopping. Idag går folk med näsan i mobilen både på gatan och i butiker vilket är något som retailers behöver vara medvetna om och förhålla sig till.

Nästan tre fjärdedelar av svenskarna använder smarta telefoner, över hälften använder den för att koppla upp sig mot internet och nära en av tre kopplar upp sig flera gånger under en dag. Forskaren Anette Svingstedt berättade på ett frukostseminarium i Göteborg om hur mobiltelefonen förändrar vårt sätt att shoppa; ett forskningsprojekt som är en del av det tvärvetenskapliga Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet.

Anette Svingstedt och Christian Fuentes har undersökt hur människor använder mobiltelefonen i sin shopping genom fokusgrupper och intervjuer samt observationer i shoppinggallerior och på shoppinggator.

– Mobilen används för en mängd olika shoppingaktiviteter och är en ständig följeslagare, sa Anette. Det gäller för företagen att hänga med när konsumenternas beteende förändras snabbt.

Forskarna har identifierat sex övergripande sätt för hur konsumenterna använder mobilen i relation till shopping:

  • Fönstershoppar
  • Söker efter varor och tjänster
  • Läser recensioner och gör jämförelser
  • Söker inspiration och håller sig uppdaterade
  • Lokaliserar, socialiserar och jagar erbjudanden
  • Köper, beställer, betalar och överför pengar

Detta kan göras både när man väntar på något, har lite tråkigt på bussen eller direkt på plats i den fysiska butiken.

– Inte minst är det vanligt att folk tar foton när de handlar och kommunicerar om sitt shoppande med personer som inte befinner sig fysiskt på plats, sa Anette. Vissa butiker har börjar underlätta för kunderna genom att till exempel skapa bra belysning för foton.

Med sina mobiler i händerna blir konsumenterna mer kunniga och pålästa och de tar kontroll över sitt shoppande på ett helt nytt sätt.

– Vissa konsumenter tvekar nästan att köpa när det inte finns oberoende recensioner och de litar inte på butikspersonalens råd då ”de bara vill sälja”, sa Anette. Det ställer höga krav på personalens kompetens och interaktionen med kunderna.

Det är viktigt för handelsföretagen att integrera konsumentens mobilaktiviteter i sitt erbjudande, ett gott exempel på det är amerikanska Home Depot menar Anette. Mobilvänlig e-handel och webb är också mycket viktigt i dessa dagar och påpekar att det finns en viss apptrötthet.

161021-mobilshopping


Anette Svingstedt är lektor på Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet. Christian Fuentes är forskare inom marknadsföring och konsumtionskultur på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.