fredag 25 maj 2018

Lean i butik

Konkurrensen är tuffare än någonsin och miljöproblemen hopar sig. Handelsföretagen behöver tänka igenom hur de använder sina resurser på bästa sätt.

Kan lean vara ett steg i rätt riktning när det kommer till att öka företagens konkurrenskraft och lönsamhet samtidigt som de förbättrar arbetsmiljö och kundnytta?

Professor Jörgen Eklund från KTH berättar om hur lean kan underlätta arbetet i butik. Hanna Wilson och Hilde Lang som arbetar i Saltå Kvarns butik berättar om hur de har arbetat med att införa lean i sin organisation.

Välkomna!

Frågor om seminariet besvaras av:
Josef Gäreskog, HUI Research

josef.gareskog@hui.se
070-350 62 28

Andreas Hedlund, Handelsrådet

andreas.hedlund@handelsradet.se
010-471 86 46