tisdag 15 mars 2016

Initiativ för att stärka handelsnäringen

Handeln är en viktig del av samhället och handeln ställs ständigt inför förändringar och nya utmaningar som erbjuder både möjligheter och svårigheter.

För att stärka handelsnäringen och möta de framtida utmaningarna behöver handelsforskningen utvecklas strategiskt så att den är relevant och högkvalitativ för handelns företag och de som jobbar inom handeln. Handelsrådet har tagit fram rapporten Initiativ för att stärka handelsnäringen – En strategisk forskningsagenda i samarbete med branschen, akademin och andra intressenter för att lägga en grund för detta arbete.

Se seminariet om forskningsagendan här:

Medverkande i seminariet:

Malin Sundström, rapportförfattare, Ulf Johansson, Lunds universitet, och  Ann-Katrin Tottie, Ica.

Agendan ska bidra till att utveckla handelsnäringen med hjälp av forskning samt öka kunskapsöverföringen och interaktionen mellan akademi och praktik för att stärka företag och medarbetare inom handeln samt samhället i stort.