måndag 28 november 2016

Handelsrådet presenterar Handelns ekonomiska råd

Måndagen den 28 november presenterar Handelsrådet det nyinrättade Handelns ekonomiska råd.

I syfte att sprida kunskap och insikt om handelns betydelse för samhället har arbetsmarknadernas parter tagit initiativ till att etablera ett oberoende organ med ledande och framstående ekonomer.

pres

Ledamöterna kommer på plats att ge sin syn på uppdraget.

Välkommen!

Handelsrådet etablerades 2015 med utgångspunkt från det branschutvecklingsavtal som arbetsmarknadens parter inom handeln träffat. Parterna är Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund, Arbetsgivarföreningen KFO, Svensk Handel och Unionen. Handelsrådets verksamhet spänner över flera verksamhetsområden, vilka alla bidrar till att utveckla handelsnäringen, dess företag och anställda.