tisdag 1 december 2020
Till måndag 1 mars 2021

Handelns studentuppsatspris

Utlysningen för Handelns studentuppsatspris 2021 är nu öppen.
Deadline 1 mars 2021.
Studenterna ansöker själva genom att skicka in sin uppsats, samt uppsatsbetyg, för bedömning. Ansökan sker genom Handelsrådets ansökningsportal.

Läs mer här.