tisdag 7 maj 2019

Handelns kompetensbehov utifrån det digitala skiftet

Hur står handeln rustad inför framtiden?
Den fysiska butiken spelar en ny roll för kunden i takt med att stora delar av handeln digitaliseras.
Kund- och konsumtionsbeteenden förändras och kraven på hållbarhet, ansvarstagande och medskapande är stort hos dagens konsumenter. Nya affärsmodeller, digitala verktyg och ny kunskap är vägen att gå för att kunna möta framtiden och skapa en hållbar handel.

Handelsrådet bjuder in företag, experter och branschrepresentanter för en diskussion kring möjligheter och utmaningar runt digitaliseringen.
Målet är nya perspektiv och en ökad förståelse för hur just du och ditt företag rustar dig inför framtiden.

Vill du veta mer? Maila till helen.ronnholm@handelsradet.se

Väl mött på inspirationsföreläsning och workshop!