tisdag 16 november 2021

Handelns dag (fd Handelsrådets dag)

Vi är mycket glada att som en av huvudtalarna välkomna Virginia Dignum, professor i artificiell intelligens med inriktning mot social och etisk AI vid Umeå universitet.

Rikard Ingemansson, affärsexpert, H&M-gruppen, kommer att tala om hur hur artificiell intelligens kan stödja inköp och försäljning.

Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet, ger en inblick i sin forskning kring digitalisering, datadrivna marknader och AI, med fokus på tillit, transparens och ansvar.

Under  hållbarhetsavsnittet kommer Jonas Carlehed, hållbarhetschef IKEA Sverige, att tala på temat ”Resan mot det cirkulära IKEA”.

En rykande färsk rapport kring handeln som exportnäring, presenteras av Jonas Arnberg, vd HUI Research: färska siffror kring för exporten för detaljhandelsföretag, partihandelsföretag och e-handlare och försäljning i kedjornas utländska butiker presenteras, liksom data för hur många sysselsatta som kan kopplas till exporten.

Rapporten är framtagen av HUI Research på uppdrag av Handelsrådets internationella utskott.

Dagens moderator är Nisha Besara, statsvetare och skribent med en lång bakgrund inom politik, kultur och medier.

Evenemanget sänds direkt från Nalen i Stockholm, med publik på plats.

Handelsrådets dag får i år 2021 ”ny kostym”: I samråd med stiftarparterna byter denna återkommande branschdag namn till Handelns dag.

I år kommer arrangemanget att hållas i november.Upplägget är det samma som under tidigare år: en dag med handeln i fokus, forskningsinsikter, debatt och inspirerande exempel.

Talarlistan fylls på löpande här på hemsidan!

Talare

 • /

  Virginia Dignum

  Professor i artificiell intelligens med inriktning mot social och etisk AI vid Umeå universitet. Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och programdirektör för det nationella forskningsprogrammet WASP-HS, The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society. Medlem av Europeiska kommissionens expertgrupp för artificiell intelligens och med i World Economic Forums Global Artificial Intelligence Council tillika deltagare i European Artificial Intelligence Association (EURAI), bland annat.

 • /

  Jonas Carlehed

  Hållbarhetschef IKEA Sverige sedan 2015. Dessförinnan lång erfarenhet inom försäljning, ekonomi och marknadsföring på IKEA. Ämnet för dagen "Resan mot cirkulära IKEA 2030 – vår största omställning hittills!"

 • /

  Rikard Ingemansson

  Affärsexpert (Business Expert) på H&M-gruppen. Uppdraget innebär att arbeta med affärsutveckling och att se på hur artificiell intelligens kan stödja inköp och försäljning.

 • /

  Johanna Bradley

  Attraction and People Development Manager, Stadium

 • /

  Therése Gerdman

  Hållbarhetschef på golvföretaget Kährs Group, fram till i somras Marketing and Communication Manager på Inter IKEA.

 • /

  Jonas Arnberg

  Vd HUI Research

 • /

  Stefan Larsson

  Docent, Institutionen för teknik och samhälle, LTH, Lunds universitet

 • /

  Mats Johansson

  Vd Handelsrådet

 • /

  Nisha Besara

  Statsvetare och skribent och med bakgrund inom politik, kultur och medier. Till vardags vice vd på Rud Pedersen Public Affairs och arbetar med politisk rådgivning till företag och organisationer. Tidigare vd för Unga Klara och kolumnist i Expressen. 2017 vnominerad till Årets moderator.

Välkomna till Nalen!
Handelsrådets vd Mats Johansson hälsar välkomna och ger en kort orientering kring Handelsrådet.

Handeln – exportnäring med tyngd
Handeln som exportnäring lyfts fram i en färsk rapport från HUI Research på uppdrag av Handelsrådets internationella utskott.
Färska siffror kring för exporten för detaljhandelsföretag, partihandelsföretag och e-handlare och försäljning i kedjornas utländska butiker presenteras, liksom data för hur många sysselsatta som kan kopplas till exporten.

Rapportens slutsatser presenteras av Jonas Arnberg, HUI Research.

Framtiden i fyra spaningar
– Plattformsföretagens intåg på den svenska handelsmarknaden
Ett nytt handelslandskap håller på att ta form, där digitalisering och ökande e-handel är drivande faktorer. Amazons lansering i Sverige är en av många pusselbitar, som tillsammans banar väg för nya aktörer och ställer krav på förändrade affärsmodeller.

– Automatisering/AI
Den digitala transformationen av handeln är i sig inget nytt, men under de senaste åren har den lett till att fler arbetsuppgifter förändrats eller automatiserats. I takt med att handelns företag utvecklar nya arbetssätt uppstår behov av ny teknik, ny kompetens och nya samarbetspartners.

Talare:
Virginia Dignum, professor i artificiell intelligens med inriktning mot social och etisk AI vid Umeå universitet.Se nedan för mer om hennes talepunkt.
Rikard Ingemansson, affärsexpert på H&M-gruppem
Stefan Larsson, docent, institutionen för teknik och samhälle, LTH, Lunds universitet

– Hållbarhetsutmaningen
Kraven på hållbarhet ställs både från kunden, företagen och från samhället. I kombination med coronapandemin, där konsumenter och handelsföretag varit tvungna att lägga om kursen, accelererar förändringstrycket.

Talare:
Thérese Gerdman, tillträdande hållbarhetschef på Kährs
Jonas Carlehed, hållbarhetschef IKEA Sverige

– Handelns kompetensförsörjning
Förändringarna ovan påverkar de alla yrkesroller som finns i handeln och ställer krav på kompetensutveckling och kompetensskiften. Då uppstår behov av möjligheter till kompetensutveckling och omställning för dem som redan verkar i handeln. Det ställs också ställs nya krav på de gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar som ska tillgodose handelns framtida kompetensbehov.

Virginia Dignum:
”Responsible AI: from principles to action”
OBS Presentationen sker på engelska

AI is changing the way we work, live and solve challenges but concerns about fairness, transparency or privacy are also growing. Ensuring the responsible development and use of AI is becoming a main direction in AI research and practice. Governments, corporations and international organisations alike are coming forward with proposals and declarations of their commitment to an accountable, responsible, transparent approach to AI, where
human values and ethical principles are leading. But AI ethics is more than designing systems whose result can be
trusted. It is about the way we design them, why we design them, and who is involved in designing them. In order to develop and use AI responsibly, we need to work towards technical, societal, institutional and legal methods and tools which provide concrete support to AI practitioners, as well as awareness and training to enable participation of all, to ensure the alignment of AI systems with our societies’ principles and values.

Vi är mycket glada att som en av huvudtalarna välkomna Virginia Dignum, professor i artificiell intelligens med inriktning mot social och etisk AI vid Umeå universitet.

Rikard Ingemansson, affärsexpert, H&M-gruppen, kommer att tala om hur hur artificiell intelligens kan stödja inköp och försäljning.

Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet, ger en inblick i sin forskning kring digitalisering, datadrivna marknader och AI, med fokus på tillit, transparens och ansvar.

Under  hållbarhetsavsnittet kommer Jonas Carlehed, hållbarhetschef IKEA Sverige, att tala på temat ”Resan mot det cirkulära IKEA”.

En rykande färsk rapport kring handeln som exportnäring, presenteras av Jonas Arnberg, vd HUI Research: färska siffror kring för exporten för detaljhandelsföretag, partihandelsföretag och e-handlare och försäljning i kedjornas utländska butiker presenteras, liksom data för hur många sysselsatta som kan kopplas till exporten.

Rapporten är framtagen av HUI Research på uppdrag av Handelsrådets internationella utskott.

Dagens moderator är Nisha Besara, statsvetare och skribent med en lång bakgrund inom politik, kultur och medier.

Evenemanget sänds direkt från Nalen i Stockholm, med publik på plats.

Handelsrådets dag får i år 2021 ”ny kostym”: I samråd med stiftarparterna byter denna återkommande branschdag namn till Handelns dag.

I år kommer arrangemanget att hållas i november.Upplägget är det samma som under tidigare år: en dag med handeln i fokus, forskningsinsikter, debatt och inspirerande exempel.

Talarlistan fylls på löpande här på hemsidan!

 • /

  Virginia Dignum

  Professor i artificiell intelligens med inriktning mot social och etisk AI vid Umeå universitet. Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och programdirektör för det nationella forskningsprogrammet WASP-HS, The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society. Medlem av Europeiska kommissionens expertgrupp för artificiell intelligens och med i World Economic Forums Global Artificial Intelligence Council tillika deltagare i European Artificial Intelligence Association (EURAI), bland annat.

 • /

  Jonas Carlehed

  Hållbarhetschef IKEA Sverige sedan 2015. Dessförinnan lång erfarenhet inom försäljning, ekonomi och marknadsföring på IKEA. Ämnet för dagen "Resan mot cirkulära IKEA 2030 – vår största omställning hittills!"

 • /

  Rikard Ingemansson

  Affärsexpert (Business Expert) på H&M-gruppen. Uppdraget innebär att arbeta med affärsutveckling och att se på hur artificiell intelligens kan stödja inköp och försäljning.

 • /

  Johanna Bradley

  Attraction and People Development Manager, Stadium

 • /

  Therése Gerdman

  Hållbarhetschef på golvföretaget Kährs Group, fram till i somras Marketing and Communication Manager på Inter IKEA.

 • /

  Jonas Arnberg

  Vd HUI Research

 • /

  Stefan Larsson

  Docent, Institutionen för teknik och samhälle, LTH, Lunds universitet

 • /

  Mats Johansson

  Vd Handelsrådet

 • /

  Nisha Besara

  Statsvetare och skribent och med bakgrund inom politik, kultur och medier. Till vardags vice vd på Rud Pedersen Public Affairs och arbetar med politisk rådgivning till företag och organisationer. Tidigare vd för Unga Klara och kolumnist i Expressen. 2017 vnominerad till Årets moderator.

Välkomna till Nalen!
Handelsrådets vd Mats Johansson hälsar välkomna och ger en kort orientering kring Handelsrådet.

Handeln – exportnäring med tyngd
Handeln som exportnäring lyfts fram i en färsk rapport från HUI Research på uppdrag av Handelsrådets internationella utskott.
Färska siffror kring för exporten för detaljhandelsföretag, partihandelsföretag och e-handlare och försäljning i kedjornas utländska butiker presenteras, liksom data för hur många sysselsatta som kan kopplas till exporten.

Rapportens slutsatser presenteras av Jonas Arnberg, HUI Research.

Framtiden i fyra spaningar
– Plattformsföretagens intåg på den svenska handelsmarknaden
Ett nytt handelslandskap håller på att ta form, där digitalisering och ökande e-handel är drivande faktorer. Amazons lansering i Sverige är en av många pusselbitar, som tillsammans banar väg för nya aktörer och ställer krav på förändrade affärsmodeller.

– Automatisering/AI
Den digitala transformationen av handeln är i sig inget nytt, men under de senaste åren har den lett till att fler arbetsuppgifter förändrats eller automatiserats. I takt med att handelns företag utvecklar nya arbetssätt uppstår behov av ny teknik, ny kompetens och nya samarbetspartners.

Talare:
Virginia Dignum, professor i artificiell intelligens med inriktning mot social och etisk AI vid Umeå universitet.Se nedan för mer om hennes talepunkt.
Rikard Ingemansson, affärsexpert på H&M-gruppem
Stefan Larsson, docent, institutionen för teknik och samhälle, LTH, Lunds universitet

– Hållbarhetsutmaningen
Kraven på hållbarhet ställs både från kunden, företagen och från samhället. I kombination med coronapandemin, där konsumenter och handelsföretag varit tvungna att lägga om kursen, accelererar förändringstrycket.

Talare:
Thérese Gerdman, tillträdande hållbarhetschef på Kährs
Jonas Carlehed, hållbarhetschef IKEA Sverige

– Handelns kompetensförsörjning
Förändringarna ovan påverkar de alla yrkesroller som finns i handeln och ställer krav på kompetensutveckling och kompetensskiften. Då uppstår behov av möjligheter till kompetensutveckling och omställning för dem som redan verkar i handeln. Det ställs också ställs nya krav på de gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar som ska tillgodose handelns framtida kompetensbehov.

Virginia Dignum:
”Responsible AI: from principles to action”
OBS Presentationen sker på engelska

AI is changing the way we work, live and solve challenges but concerns about fairness, transparency or privacy are also growing. Ensuring the responsible development and use of AI is becoming a main direction in AI research and practice. Governments, corporations and international organisations alike are coming forward with proposals and declarations of their commitment to an accountable, responsible, transparent approach to AI, where
human values and ethical principles are leading. But AI ethics is more than designing systems whose result can be
trusted. It is about the way we design them, why we design them, and who is involved in designing them. In order to develop and use AI responsibly, we need to work towards technical, societal, institutional and legal methods and tools which provide concrete support to AI practitioners, as well as awareness and training to enable participation of all, to ensure the alignment of AI systems with our societies’ principles and values.

Anmäl dig till Nalen här Anmäl dig till Nalen här