tisdag 8 december 2020

Handeln och covid-19 – rapport från Handelns ekonomiska råd

Se sändningen i efterhand här.

Handelns ekonomiska råd presenterar i direktsändning årets rapport Handeln och covid-19: Lärdomar från pandemin och dess hantering.
Läs rapporten här: Handeln och covid-19

Handelsrådet bjuder in till webbinarium med presentation och diskussion kring den senaste rapporten från Handelns ekonomiska råd.

– Pandemin har synliggjort handelns samhällsbärande funktion, men också behovet av att uppdatera synen på denna, säger Erik Åsbrink, ordförande i Handelns ekonomiska råd.

För att få direktlänk till seminariet, anmäl er via länken.
Webbinariet spelas in, och kommer också att gå i se i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Med utgångspunkt i rapporten behandlar webbinariet frågor som:
• Överblick av hur pandemin drabbat Sverige och några närliggande länder
• Så har pandemin och restriktionerna påverkat svensk handel
• Bedömning av vilka trender som kan komma att förstärkas av pandemin, som exempelvis e-handelns redan snabba tillväxt
• Resultat från en enkätundersökning om de ekonomiska stödåtgärdernas effekter på handelsföretagen
• Diskussion om hur stödåtgärder bör utformas i kris
• Behovet av att uppdatera synen på handeln och samhällsnyttan i att ha en fungerande e-handelsinfrastruktur inklusive leveranslösningar

Medverkar gör:
Erik Åsbrink, ordförande Handelns ekonomiska råd
Mats Bergman, Handelns ekonomiska råd
Cecilia Hermansson, Handelns ekonomiska råd
Sara Rosengren, Handelns ekonomiska råd
Katarina Lundahl, chefsekonom, Unionen
Stefan Carlén, chefsekonom, Handelsanställdas förbund
Daniel Lind, chefsekonom, Akavia
Johan Davidson, chefsekonom, Svensk Handel

Bakgrund
2016 inrättade Handelsrådet Handelns ekonomiska råd.
Rådet har till uppgift att ta fram rapporter och lämna utlåtanden och rekommendationer.
Rådet är oberoende och är själv ansvarigt för de uttalanden och rapporter som tas fram.

Ledamöter från oktober 2019
Erik Åsbrink, tidigare finansminister. Numera aktiv som styrelseledamot, föredragshållare och skribent.
Mats Bergman, Södertörns högskola
Cecilia Hermansson, KTH
Sara Rosengren, Handelshögskolan i Stockholm

Tidigare rapporter:
2017: ”Handelns betydelse – då, nu och i framtiden”
2018: ”Konkurrens å olika villkor?”
2019: ”Handel, stad och hållbarhet i en digital tid”

Läs rapporterna och mer om Handelns ekonomiska råd här.