fredag 16 februari 2024

Gör internationella prisjämförelser handeln mera konjunkturkänslig?

Niklas Rudholm, forskare och professor vid Handelns Forskningsinstitut, ägnar en morgontimme åt internationella prisjämförelsers påverkan på handeln. Medverkar gör också Mats Bergman, ordförande Handelns ekonomiska råd och rektor vid Handelshögskolan i Umeå.

Om de nordiska e-handelsmarknaderna är integrerade så kommer eventuella kostnadschocker i ett land också att spilla över till grannländerna, med högre volatilitet i de nationella ekonomierna som följd.

I en sådan situation kan ökad internationell e-handel alltså bidra till att göra de nationella ekonomierna i allmänhet, och handelsbranschen specifikt, mer konjunkturkänsliga.

Niklas Rudholm, forskare och professor vid Handelns Forskningsinstitut, presenterar den senaste forskningen kring hur internationella prisjämförelser påverkar handeln som bransch. Syftet med forskningsprojektet har varit att undersöka i vilken utsträckning nordiska e-handelsmarknader är integrerade och besvara frågor som hur en kostnadschock i ett land påverkar och sprider sig till grannländerna, hur stora likheter i prissättning det finns för identiska produkter som säljs på flera nationella marknader samt hur ofta e-handlare ändrar sina priser och hur det skiljer sig beroende på produktkategori och land.

Ta del av forskningsrapporten här.

Läs rapportens sammanfattning här.

Medverkar på seminariet gör även Mats Bergman, ordförande Handelns ekonomiska råd och rektor vid Handelshögskolan i Umeå.

Ett arrangemang i samarbete med HUI Research.

Frågor om seminariet besvaras av William Lindquist, HUI Research william.lindquist@hui.se, telefon: 073-835 01 02

Ylva Åkesson, Handelsrådet ylva.akesson@handelsradet.se

VÄLKOMMEN!

Talare

Om de nordiska e-handelsmarknaderna är integrerade så kommer eventuella kostnadschocker i ett land också att spilla över till grannländerna, med högre volatilitet i de nationella ekonomierna som följd.

I en sådan situation kan ökad internationell e-handel alltså bidra till att göra de nationella ekonomierna i allmänhet, och handelsbranschen specifikt, mer konjunkturkänsliga.

Niklas Rudholm, forskare och professor vid Handelns Forskningsinstitut, presenterar den senaste forskningen kring hur internationella prisjämförelser påverkar handeln som bransch. Syftet med forskningsprojektet har varit att undersöka i vilken utsträckning nordiska e-handelsmarknader är integrerade och besvara frågor som hur en kostnadschock i ett land påverkar och sprider sig till grannländerna, hur stora likheter i prissättning det finns för identiska produkter som säljs på flera nationella marknader samt hur ofta e-handlare ändrar sina priser och hur det skiljer sig beroende på produktkategori och land.

Ta del av forskningsrapporten här.

Läs rapportens sammanfattning här.

Medverkar på seminariet gör även Mats Bergman, ordförande Handelns ekonomiska råd och rektor vid Handelshögskolan i Umeå.

Ett arrangemang i samarbete med HUI Research.

Frågor om seminariet besvaras av William Lindquist, HUI Research william.lindquist@hui.se, telefon: 073-835 01 02

Ylva Åkesson, Handelsrådet ylva.akesson@handelsradet.se

VÄLKOMMEN!

Om de nordiska e-handelsmarknaderna är integrerade så kommer eventuella kostnadschocker i ett land också att spilla över till grannländerna, med högre volatilitet i de nationella ekonomierna som följd.

I en sådan situation kan ökad internationell e-handel alltså bidra till att göra de nationella ekonomierna i allmänhet, och handelsbranschen specifikt, mer konjunkturkänsliga.

Niklas Rudholm, forskare och professor vid Handelns Forskningsinstitut, presenterar den senaste forskningen kring hur internationella prisjämförelser påverkar handeln som bransch. Syftet med forskningsprojektet har varit att undersöka i vilken utsträckning nordiska e-handelsmarknader är integrerade och besvara frågor som hur en kostnadschock i ett land påverkar och sprider sig till grannländerna, hur stora likheter i prissättning det finns för identiska produkter som säljs på flera nationella marknader samt hur ofta e-handlare ändrar sina priser och hur det skiljer sig beroende på produktkategori och land.

Ta del av forskningsrapporten här.

Läs rapportens sammanfattning här.

Medverkar på seminariet gör även Mats Bergman, ordförande Handelns ekonomiska råd och rektor vid Handelshögskolan i Umeå.

Ett arrangemang i samarbete med HUI Research.

Frågor om seminariet besvaras av William Lindquist, HUI Research william.lindquist@hui.se, telefon: 073-835 01 02

Ylva Åkesson, Handelsrådet ylva.akesson@handelsradet.se

VÄLKOMMEN!

Om de nordiska e-handelsmarknaderna är integrerade så kommer eventuella kostnadschocker i ett land också att spilla över till grannländerna, med högre volatilitet i de nationella ekonomierna som följd.

I en sådan situation kan ökad internationell e-handel alltså bidra till att göra de nationella ekonomierna i allmänhet, och handelsbranschen specifikt, mer konjunkturkänsliga.

Niklas Rudholm, forskare och professor vid Handelns Forskningsinstitut, presenterar den senaste forskningen kring hur internationella prisjämförelser påverkar handeln som bransch. Syftet med forskningsprojektet har varit att undersöka i vilken utsträckning nordiska e-handelsmarknader är integrerade och besvara frågor som hur en kostnadschock i ett land påverkar och sprider sig till grannländerna, hur stora likheter i prissättning det finns för identiska produkter som säljs på flera nationella marknader samt hur ofta e-handlare ändrar sina priser och hur det skiljer sig beroende på produktkategori och land.

Ta del av forskningsrapporten här.

Läs rapportens sammanfattning här.

Medverkar på seminariet gör även Mats Bergman, ordförande Handelns ekonomiska råd och rektor vid Handelshögskolan i Umeå.

Ett arrangemang i samarbete med HUI Research.

Frågor om seminariet besvaras av William Lindquist, HUI Research william.lindquist@hui.se, telefon: 073-835 01 02

Ylva Åkesson, Handelsrådet ylva.akesson@handelsradet.se

VÄLKOMMEN!

Se seminariet i efterhand här!