måndag 6 maj 2019

Frukostseminarium med Karin M Ekström

Handelsrådet i samarbete med Retail House bjuder in till frukostseminarium med professor Karin M Ekström om den fysiska butikens framtida roll och som ett nav för social interaktion.

En ökad digitalisering medför stora utmaningar för dagens butiker, inte minst för butiker på landsbygden. Det finns dock flera goda exempel på när butiker på landsbygden lyckats.
Att utveckla butikers roll som social mötesplats kan vara ett sätt. I en tidigare studie med fokus på kulinarisk turism i Skåne och Sjuhäradsbygden framkom att butiker kan fungera som nav i utvecklingen av kulinarisk turism.
Butiker som mötesplatser i skärningspunkten mot besöksnäringen bör inte underskattas i planering av framtida handel, men vilka är utmaningarna, hindren och framgångsfaktorerna?

Karin M Ekström är professor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring vid Högskolan i Borås. Här är hon forskningsledare för forskargruppen Sustainable Consumption Research Group, en forskargrupp där ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala dimensioner av hållbarhet kopplat till konsumtion studeras.
Tidigare var Karin M Ekström professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet där hon initierade och var föreståndare för Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK), ett tvärvetenskapligt forskningscentrum.
Hennes forskningsinriktning i marknadsföring är konsumentbeteende, speciellt inriktat på konsumtionskultur och med fokus på forskningsområden som konsumtionens mening(ar), hållbar konsumtion, konsumenters relationer till artefakter, konsumentsocialisation och familjekonsumtion.

Anmäl dig här

Anmälan senast 26 april. Anmäld som inte dyker upp, debiteras 300 kronor.

Vid frågor kontakta Handelsrådets Lena Strålsjö, lena.stralsjo@handelsradet.se

Varmt välkommen!