onsdag 22 november 2023

Q-commerce med Johanna Rau – frukostseminarium i Göteborg

Färsk forskning med Johanna Rau, Centre for Retailing, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Temat är så kallad q-handel (engelskans quick commerce); handel med extra snabb leverans. Ofta handlar det om mindre än en timme från beställning där varorna levereras från kundnära distributionscenter och dark stores, butiker dit inte kunderna själva har tillträde.
Anmälan öppnar under hösten Anmälan öppnar under hösten