onsdag 22 november 2023

Q-commerce med Johanna Rau – frukostseminarium i Göteborg

Färsk forskning med Johanna Rau, Centre for Retailing, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Temat är så kallad q-handel (engelskans quick commerce); handel med extra snabb leverans. Ofta handlar det om mindre än en timme från beställning där varorna levereras från kundnära distributionscenter och dark stores, butiker dit inte kunderna själva har tillträde.

Q-handeln och handelns strukturomvandling

Bekvämlighet har blivit ett allt viktigare inslag i handelns erbjudanden såväl fysiskt som online och har medfört framväxten av så kallad q-handel (quick commerce). Denna typ av handel erbjuder konsumenter omedelbar tillgång till varor genom snabba leveranser, vanligen inom mindre än en timma från beställning. Vad får detta för konsekvenser inom handeln och hur påverkar den mer övergripande trenden mot bekvämlighet olika aktörer i förlängningen?

Seminarium onsdagen den 22 november
Handelsrådet, HUI Research och Centre for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bjuder in till ett frukostseminarium. Johanna Rau, doktorand, Centre for Retailing, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, presenterar färsk forskning som inriktar sig på så kallad q-handel. Handel med extra snabb leverans möjliggörs av att distributionscentren är placerade nära slutkunderna och har även medfört en ökad etablering av så kallade dark stores, dvs butiker som inte är öppna för konsumenter utan enbart används som just distributionscentraler.

Då q-handeln fortfarande är ett outforskat och relativt nytt fenomen i de nordiska länderna, syftar forskningen till att förstå q-handelns och särskilt dark stores roll och konsekvenser inom handeln, såväl när det gäller handelns leveranser till slutkonsument. Forskningen syftar även till att förstå hur den mer övergripande trenden mot bekvämlighet påverkar olika aktörer och i förlängningen vad det innebär för den pågående strukturomvandlingen inom handeln.

Seminariet genomförs på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där det bjuds på frukost.

För deltagare som inte har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt på Handelsrådets Youtubekanal i efterhand.

Frågor om seminariet besvaras av:

William Lindquist, HUI Research
william.lindquist@hui.se
073-835 01 02

Ylva Åkesson, Handelsrådet

ylva.akesson@handelsradet.se

Välkommen!

Talare

Q-handeln och handelns strukturomvandling

Bekvämlighet har blivit ett allt viktigare inslag i handelns erbjudanden såväl fysiskt som online och har medfört framväxten av så kallad q-handel (quick commerce). Denna typ av handel erbjuder konsumenter omedelbar tillgång till varor genom snabba leveranser, vanligen inom mindre än en timma från beställning. Vad får detta för konsekvenser inom handeln och hur påverkar den mer övergripande trenden mot bekvämlighet olika aktörer i förlängningen?

Seminarium onsdagen den 22 november
Handelsrådet, HUI Research och Centre for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bjuder in till ett frukostseminarium. Johanna Rau, doktorand, Centre for Retailing, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, presenterar färsk forskning som inriktar sig på så kallad q-handel. Handel med extra snabb leverans möjliggörs av att distributionscentren är placerade nära slutkunderna och har även medfört en ökad etablering av så kallade dark stores, dvs butiker som inte är öppna för konsumenter utan enbart används som just distributionscentraler.

Då q-handeln fortfarande är ett outforskat och relativt nytt fenomen i de nordiska länderna, syftar forskningen till att förstå q-handelns och särskilt dark stores roll och konsekvenser inom handeln, såväl när det gäller handelns leveranser till slutkonsument. Forskningen syftar även till att förstå hur den mer övergripande trenden mot bekvämlighet påverkar olika aktörer och i förlängningen vad det innebär för den pågående strukturomvandlingen inom handeln.

Seminariet genomförs på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där det bjuds på frukost.

För deltagare som inte har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt på Handelsrådets Youtubekanal i efterhand.

Frågor om seminariet besvaras av:

William Lindquist, HUI Research
william.lindquist@hui.se
073-835 01 02

Ylva Åkesson, Handelsrådet

ylva.akesson@handelsradet.se

Välkommen!

Q-handeln och handelns strukturomvandling

Bekvämlighet har blivit ett allt viktigare inslag i handelns erbjudanden såväl fysiskt som online och har medfört framväxten av så kallad q-handel (quick commerce). Denna typ av handel erbjuder konsumenter omedelbar tillgång till varor genom snabba leveranser, vanligen inom mindre än en timma från beställning. Vad får detta för konsekvenser inom handeln och hur påverkar den mer övergripande trenden mot bekvämlighet olika aktörer i förlängningen?

Seminarium onsdagen den 22 november
Handelsrådet, HUI Research och Centre for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bjuder in till ett frukostseminarium. Johanna Rau, doktorand, Centre for Retailing, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, presenterar färsk forskning som inriktar sig på så kallad q-handel. Handel med extra snabb leverans möjliggörs av att distributionscentren är placerade nära slutkunderna och har även medfört en ökad etablering av så kallade dark stores, dvs butiker som inte är öppna för konsumenter utan enbart används som just distributionscentraler.

Då q-handeln fortfarande är ett outforskat och relativt nytt fenomen i de nordiska länderna, syftar forskningen till att förstå q-handelns och särskilt dark stores roll och konsekvenser inom handeln, såväl när det gäller handelns leveranser till slutkonsument. Forskningen syftar även till att förstå hur den mer övergripande trenden mot bekvämlighet påverkar olika aktörer och i förlängningen vad det innebär för den pågående strukturomvandlingen inom handeln.

Seminariet genomförs på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där det bjuds på frukost.

För deltagare som inte har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt på Handelsrådets Youtubekanal i efterhand.

Frågor om seminariet besvaras av:

William Lindquist, HUI Research
william.lindquist@hui.se
073-835 01 02

Ylva Åkesson, Handelsrådet

ylva.akesson@handelsradet.se

Välkommen!

Q-handeln och handelns strukturomvandling

Bekvämlighet har blivit ett allt viktigare inslag i handelns erbjudanden såväl fysiskt som online och har medfört framväxten av så kallad q-handel (quick commerce). Denna typ av handel erbjuder konsumenter omedelbar tillgång till varor genom snabba leveranser, vanligen inom mindre än en timma från beställning. Vad får detta för konsekvenser inom handeln och hur påverkar den mer övergripande trenden mot bekvämlighet olika aktörer i förlängningen?

Seminarium onsdagen den 22 november
Handelsrådet, HUI Research och Centre for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bjuder in till ett frukostseminarium. Johanna Rau, doktorand, Centre for Retailing, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, presenterar färsk forskning som inriktar sig på så kallad q-handel. Handel med extra snabb leverans möjliggörs av att distributionscentren är placerade nära slutkunderna och har även medfört en ökad etablering av så kallade dark stores, dvs butiker som inte är öppna för konsumenter utan enbart används som just distributionscentraler.

Då q-handeln fortfarande är ett outforskat och relativt nytt fenomen i de nordiska länderna, syftar forskningen till att förstå q-handelns och särskilt dark stores roll och konsekvenser inom handeln, såväl när det gäller handelns leveranser till slutkonsument. Forskningen syftar även till att förstå hur den mer övergripande trenden mot bekvämlighet påverkar olika aktörer och i förlängningen vad det innebär för den pågående strukturomvandlingen inom handeln.

Seminariet genomförs på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där det bjuds på frukost.

För deltagare som inte har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt på Handelsrådets Youtubekanal i efterhand.

Frågor om seminariet besvaras av:

William Lindquist, HUI Research
william.lindquist@hui.se
073-835 01 02

Ylva Åkesson, Handelsrådet

ylva.akesson@handelsradet.se

Välkommen!

Se seminariet i efterhand!