torsdag 3 maj 2018

Framtidens kunderbjudande

Varmt välkomna på ett mycket spännande frukostseminarium där vi kommer att få lyssna till två ledande företag och två forskare som kommer att ge sitt perspektiv på utmaningen – hur når vi våra kunder i framtiden genom relevanta kunderbjudanden?

På seminariet kommer Maria Isaksson, Reitan Convenience och Filippa Marklund och Lena Ekelund Pledger, Telia berätta om deras företags utmaningar och vad de ser för möjligheter kring det framtida kunderbjudandet.

Professor Sven Olov Daunfeldt från HUI Research kommer att tala om de seniora konsumenternas köpkraft, en dold potential. Professor Annika Olsson, Lunds Universitet kommer att svara upp till behovet av innovation i handeln och hur innovation kan användas för att utveckla sitt kunderbjudande.

Samtliga föreläsare har deltagit i Handelsrådets projekt Dialogforum – Martin Moström på Retail House kommer att vara moderator.