torsdag 24 september 2020

Framtidens fysiska mötesplats

Framtidens fysiska mötesplats –
så kan den se ut

Välkommen till ett direktsänt webbinarium där branschrepresentanter och forskare reflekterar över framtidens platser där handel, besöksnäring och människor kommer att mötas.

Se sändningen i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Hur kommer framtidens platser där handel och besöksnäring möts att se ut?
Hur blir stadskärnor och arbetsgivare mer attraktiva?
Kan digitala tjänster på platser förstärka kundupplevelser och vilken roll spelar handel och besöksnäring för den lilla stadens attraktivitet?

Detta är några frågor som studerats i det tvååriga forskningsprogrammet Framtidens fysiska mötesplats. Nu presenteras slutresultaten i rapporten ”En perfekt plats”.

Programmet:
15.00 Välkommen
Stina Algotson, vd BFUF
Mats Johansson, vd Handelsrådet

15.05 Detta innehåller rapporten En perfekt plats
Eva Fohlstedt, kommunikationsansvarig BFUF

15.12 18 strategier för att skapa en attraktiv plats
Ola Thufvesson, fil.dr, universitetslektor Lunds universitet

15.20 Tre röster från branschen om testbäddar, entreprenörskap och evenemang
Karolin Forsling, vd Forslingunited AB
Ricard Constantinou, restaurangentreprenör
Henrik Jutbring, ekon.dr., strateg Göteborgs stad

15.35 Småstadens kamp
Oana Mihaescu, fil.dr., forskare Handelns forskningsinstitut

15.42 Coworking
Anders Johansson, vd Hospitality Visions

15.50 Frågor
Ylva Åkesson, moderator, kommunikatör Handelsrådet

16.00 Tack för idag

Bakgrund:
Handelsrådet och BFUF (Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond) tog tillsammans fram utlysningen Framtidens fysiska mötesplats för att skapa förutsättningar för projekt som fokuserar på gemensamma utmaningar och möjligheter rörande framtidens konsumtionsmönster och fysiska mötesplatser.
Målet har varit att få fram konkret och framåtblickande kunskap till kombinerad nytta för både besöks- och handelsnäring. Forskningen ska bidra till att höja båda sektorernas kompetens och attraktionskraft som arbetsmarknad.

Läs rapporten En perfekt plats här.

Läs rapporten "En perfekt plats" här!