onsdag 13 september 2017

Framtidens fysiska mötesplats – uppstartsmöte

Handelsrådet och BFUF vill genom forskningssatsningen Framtidens fysiska mötesplats få fram ny kunskap som fokuserar på gemensamma utmaningar och möjligheter inom besöksnäringen och handeln – kunskap som skapar nytta för båda sektorerna. På en kick-off den 13 september presenterades satsningen.

Handelsrådet och BFUF (Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond) har tillsammans tagit fram programmet ”Framtidens fysiska mötesplats” för att skapa förutsättningar för projekt som fokuserar på gemensamma utmaningar och möjligheter rörande framtidens konsumtionsmönster och fysiska mötesplatser. Besöksnäringen och handeln behöver samverka för att skapa attraktivitet och fokus i denna satsning är på att förstärka den fysiska platsen genom forskning och utveckling. På frukostmötet presenterades de fyra projekten som beviljats medel tillsammans med ett nedslag i den pågående utredningen om svensk besöksnäring.

Framtidens mötesplatser ur olika aspekter

De fyra projekten behandlar viktiga frågor som hur arbetsgivare kan bli mer attraktiva ur ett medarbetarperspektiv, handelns och besöksnäringens roll för en plats attraktivitet samt framtida kundupplevelser.

I Maria Ek Styvéns, Luleå tekniska universitet, forskningsprojekt ligger fokus på hur företag ska attrahera och behålla kompetenta och bra medarbetare genom employer branding. Projektet kommer att ge viktig kunskap om hur man kan öka attraktionen för handel och besöksnäring på arbetsmarknaden.

I Oana Mihaescus, Handelns Forskningsinstituts (HFI), projekt kommer forskarna tillsammans med en bred referensgrupp etablera en grunddefinition av vad en stadskärna i en småstad är för att sedan gå vidare med den lilla staden och vilken betydelse handeln och besöksnäringen har för att locka besökare till stadskärnan. Liknande syfte, men med avstamp i en viss stad, har Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet. I samverkan med näringslivet i Piteå kommer forskarna att studera hur stadskärnan kan utvecklas och bli mer attraktiv som besöksmål med hjälp av handel och god service.

Erik Wästlund, Karlstads universitet, tittar närmare på hur digitaliserade tjänster kopplade till fysiska platser kan skapa mervärde för både kunder, besökare och företag. Tillsammans kommer projekten att bidra med kunskap på olika sätt och i synergi med varandra skapa nytta för både handeln och besöksnäringen.