torsdag 5 oktober 2017

Forskningsinblick 2017

Ny kunskap är en viktig faktor för att handelsnäringen ska vara konkurrenskraftig och Handelsrådet verkar för mer relevant och användbar forskning. Samverkan mellan näringen parter och akademin är en viktig del i att det ska kunna bli verklighet. På årets Forskningsinblick fick besökarna en inblick i nyligen avslutade och pågående projekt – med tydliga exempel på direkt användbara resultat.
Många kom för att lyssna på talarna på Årets Forskningsinblick och de fick ta del av många olika intressanta dragningar.