tisdag 21 mars 2023

Förpackningens roll i hållbar och effektiv varudistribution – forskarseminarium i Göteborg

Kom och hör Chalmersforskarna Kajsa Hulthén och Sandra Brüel Grönberg presentera den senaste forskningen kring förpackningars roll för hållbar och effektiv varudistribution i e-handeln. Forskarfrukost på plats hos Centre for Retailing, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Se seminariet i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Små produkter, som smink och mobilskal, som skickas till köparen i stora kartonger som mest innehåller luft är inte ovanligt. Att paket som levereras från e-handeln innehåller mycket luft innebär outnyttjade transportresurser.

Hur produkter bäst ska förpackas är en komplex fråga; många företag använder sig av olika standardkartonger, andra försöker hitta förpackningslösningar som går att anpassa efter produktens storlek.

På seminariet kommer Chalmersforskarna Kajsa Hulthén och Sandra Brüel Grönberg presentera sin senaste forskning kring förpackningars roll för hållbar och effektiv varudistribution i e-handeln. Seminariet tar sin utgångspunkt i ett Handelsrådsfinansierat forskningsprojekt om förpackningar (läs mer om detta under fliken Program).

Forskningsprojektet som presenteras har genomförts i nära samarbete med logistik- och transporttjänstleverantören PostNord och förpackningsleverantören DS Smith. Medverkar på seminariet gör därför också Jonas Norberg, försäljningschef hos DS Smith Packaging.

Forskarseminariet hålls på plats hos Centre for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där det också bjud på frukost.

För deltagare som ej har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal, någon dag efter evenemanget.

Forskarseminariet är ett samarbete mellan Handelsrådet, HUI Research och Centre for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Frågor om seminariet besvaras av:
William Lindquist, HUI Research, william.lindquist@hui.se,  telefon: 073-835 01 02

Ylva Åkesson, Handelsrådet, ylva.akesson@handelsradet.se.

 

VÄLKOMNA!

 

Talare

Forskarseminarium hos Centre for Retailing på Göteborgs universitet.

Medverkar gör forskarna Kajsa Hulthén och Sandra Brüel Grönberg med Jonas Norberg, Sales Manager, DS Smith, som gäst.

Seminariet tar sin utgångspunkt i ett Handelsrådsfinansierat forskningsprojekt om förpackningar.

– Vårt projekt kommer fokusera på förpackningens roll i detaljhandeln med ett distributionsfokus. Vi vill effektivisera distributionsnätverken, men samtidigt studera om detta kan göras på ett hållbart sätt – med fokus på förpackningar. I första hand strävar vi efter att förstå vilka beroenden som ligger bakom att en förpackning ser ut som den gör, säger Kajsa Hulthén, biträdande professor vid Chalmers Tekniska Högskola.

I projektet arbetar forskare på Chalmers tillsammans med logistik- och transporttjänstleverantören PostNord och förpackningsleverantören DS Smith.

Läs mer om forskningsprojektet ”Förpackningars roll för en mer hållbar och effektiv varudistribution inom detaljhandeln i Sverige” här.

Om talarna

Biträdande professor Kajsa Hulthén och doktorand Sandra Brüel Grönberg är båda verksamma vid avdelningen Supply and Operations Management vid Chalmers tekniska högskola, med fokus på forskning som berör strukturella och dynamiska aspekter av distributionsnätverk.

Jonas Norberg, försäljningschef hos DS Smith Packaging, ansvarar för DS Smiths säljorganisation i Norge och delar av Sverige med uppdraget att hjälpa kunderna att öka sin försäljning, minska sina kostnader och risker, samt att bli mer hållbara.

Om CFR

Centre for Retailing (CFR) är ett forskningscentrum vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet; en mötesplats inom handel där akademi och näringsliv kan utbyta kunskaper och där forsknings- och utbildningsverksamhet kan byggas upp som är till nytta för handeln.

Centre for Retailings syfte är att:

  • Främja och stödja forskning, utbildning och näringslivskontakter inom handeln.
  • Öka kunskapen om handelns betydelse.
  • Skapa ökat intresse för handel som fenomen i samhället.

CFR:s basverksamhet finansieras av Handelns forskningsstiftelse i Göteborg. Forskningsprojekten finansieras av anslagsgivare som Energimyndigheten, Forte, Forskningsrådet Formas, Handelsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet.

 

Se seminariet i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Små produkter, som smink och mobilskal, som skickas till köparen i stora kartonger som mest innehåller luft är inte ovanligt. Att paket som levereras från e-handeln innehåller mycket luft innebär outnyttjade transportresurser.

Hur produkter bäst ska förpackas är en komplex fråga; många företag använder sig av olika standardkartonger, andra försöker hitta förpackningslösningar som går att anpassa efter produktens storlek.

På seminariet kommer Chalmersforskarna Kajsa Hulthén och Sandra Brüel Grönberg presentera sin senaste forskning kring förpackningars roll för hållbar och effektiv varudistribution i e-handeln. Seminariet tar sin utgångspunkt i ett Handelsrådsfinansierat forskningsprojekt om förpackningar (läs mer om detta under fliken Program).

Forskningsprojektet som presenteras har genomförts i nära samarbete med logistik- och transporttjänstleverantören PostNord och förpackningsleverantören DS Smith. Medverkar på seminariet gör därför också Jonas Norberg, försäljningschef hos DS Smith Packaging.

Forskarseminariet hålls på plats hos Centre for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där det också bjud på frukost.

För deltagare som ej har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal, någon dag efter evenemanget.

Forskarseminariet är ett samarbete mellan Handelsrådet, HUI Research och Centre for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Frågor om seminariet besvaras av:
William Lindquist, HUI Research, william.lindquist@hui.se,  telefon: 073-835 01 02

Ylva Åkesson, Handelsrådet, ylva.akesson@handelsradet.se.

 

VÄLKOMNA!

 

Forskarseminarium hos Centre for Retailing på Göteborgs universitet.

Medverkar gör forskarna Kajsa Hulthén och Sandra Brüel Grönberg med Jonas Norberg, Sales Manager, DS Smith, som gäst.

Seminariet tar sin utgångspunkt i ett Handelsrådsfinansierat forskningsprojekt om förpackningar.

– Vårt projekt kommer fokusera på förpackningens roll i detaljhandeln med ett distributionsfokus. Vi vill effektivisera distributionsnätverken, men samtidigt studera om detta kan göras på ett hållbart sätt – med fokus på förpackningar. I första hand strävar vi efter att förstå vilka beroenden som ligger bakom att en förpackning ser ut som den gör, säger Kajsa Hulthén, biträdande professor vid Chalmers Tekniska Högskola.

I projektet arbetar forskare på Chalmers tillsammans med logistik- och transporttjänstleverantören PostNord och förpackningsleverantören DS Smith.

Läs mer om forskningsprojektet ”Förpackningars roll för en mer hållbar och effektiv varudistribution inom detaljhandeln i Sverige” här.

Om talarna

Biträdande professor Kajsa Hulthén och doktorand Sandra Brüel Grönberg är båda verksamma vid avdelningen Supply and Operations Management vid Chalmers tekniska högskola, med fokus på forskning som berör strukturella och dynamiska aspekter av distributionsnätverk.

Jonas Norberg, försäljningschef hos DS Smith Packaging, ansvarar för DS Smiths säljorganisation i Norge och delar av Sverige med uppdraget att hjälpa kunderna att öka sin försäljning, minska sina kostnader och risker, samt att bli mer hållbara.

Om CFR

Centre for Retailing (CFR) är ett forskningscentrum vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet; en mötesplats inom handel där akademi och näringsliv kan utbyta kunskaper och där forsknings- och utbildningsverksamhet kan byggas upp som är till nytta för handeln.

Centre for Retailings syfte är att:

  • Främja och stödja forskning, utbildning och näringslivskontakter inom handeln.
  • Öka kunskapen om handelns betydelse.
  • Skapa ökat intresse för handel som fenomen i samhället.

CFR:s basverksamhet finansieras av Handelns forskningsstiftelse i Göteborg. Forskningsprojekten finansieras av anslagsgivare som Energimyndigheten, Forte, Forskningsrådet Formas, Handelsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet.