tisdag 21 mars 2023

Hållbar och effektiv varudistribution – forskarseminarium i Göteborg

Forskarfrukost med CFR i Göteborg. Färska forskningsrön med Kajsa Hulthén och Sandra Brüel Grönberg.  

Forskarseminarium hos Centre for Retailing på Göteborgs universitet.

Seminariet tar sin utgångspunkt i ett Handelsrådsfinansierat forskningsprojekt om förpackningar.

– Vårt projekt kommer fokusera på förpackningens roll i detaljhandeln med ett distributionsfokus. Vi vill effektivisera distributionsnätverken, men samtidigt studera om detta kan göras på ett hållbart sätt – med fokus på förpackningar. I första hand strävar vi efter att förstå vilka beroenden som ligger bakom att en förpackning ser ut som den gör, säger Kajsa Hulthén, biträdande professor vid Chalmers Tekniska Högskola.

I projektet arbetar forskare på Chalmers tillsammans med logistik- och transporttjänstleverantören PostNord och förpackningsleverantören DS Smith.

Läs mer om forskningsprojektet ”Förpackningars roll för en mer hållbar och effektiv varudistribution inom detaljhandeln i Sverige” här.

Mer info löpande här på Handelsrådets hemsida.

Om CFR

Centre for Retailing (CFR) är ett forskningscentrum vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet; en mötesplats inom handel där akademi och näringsliv kan utbyta kunskaper och där forsknings- och utbildningsverksamhet kan byggas upp som är till nytta för handeln.

Centre for Retailings syfte är att:

 • Främja och stödja forskning, utbildning och näringslivskontakter inom handeln.
 • Öka kunskapen om handelns betydelse.
 • Skapa ökat intresse för handel som fenomen i samhället.

CFR:s basverksamhet finansieras av Handelns forskningsstiftelse i Göteborg. Forskningsprojekten finansieras av anslagsgivare som Energimyndigheten, Forte, Forskningsrådet Formas, Handelsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet.

 

Talare

Forskarseminarium hos Centre for Retailing på Göteborgs universitet.

Medverkar gör forskarna Kajsa Hulthén och Sandra Brüel Grönberg med Jonas Norberg, Sales Manager, DS Smith, som gäst.

Seminariet tar sin utgångspunkt i ett Handelsrådsfinansierat forskningsprojekt om förpackningar.

– Vårt projekt kommer fokusera på förpackningens roll i detaljhandeln med ett distributionsfokus. Vi vill effektivisera distributionsnätverken, men samtidigt studera om detta kan göras på ett hållbart sätt – med fokus på förpackningar. I första hand strävar vi efter att förstå vilka beroenden som ligger bakom att en förpackning ser ut som den gör, säger Kajsa Hulthén, biträdande professor vid Chalmers Tekniska Högskola.

I projektet arbetar forskare på Chalmers tillsammans med logistik- och transporttjänstleverantören PostNord och förpackningsleverantören DS Smith.

Läs mer om forskningsprojektet ”Förpackningars roll för en mer hållbar och effektiv varudistribution inom detaljhandeln i Sverige” här.

Mer info löpande här på Handelsrådets hemsida.

Om CFR

Centre for Retailing (CFR) är ett forskningscentrum vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet; en mötesplats inom handel där akademi och näringsliv kan utbyta kunskaper och där forsknings- och utbildningsverksamhet kan byggas upp som är till nytta för handeln.

Centre for Retailings syfte är att:

 • Främja och stödja forskning, utbildning och näringslivskontakter inom handeln.
 • Öka kunskapen om handelns betydelse.
 • Skapa ökat intresse för handel som fenomen i samhället.

CFR:s basverksamhet finansieras av Handelns forskningsstiftelse i Göteborg. Forskningsprojekten finansieras av anslagsgivare som Energimyndigheten, Forte, Forskningsrådet Formas, Handelsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet.

 

Forskarseminarium hos Centre for Retailing på Göteborgs universitet.

Seminariet tar sin utgångspunkt i ett Handelsrådsfinansierat forskningsprojekt om förpackningar.

– Vårt projekt kommer fokusera på förpackningens roll i detaljhandeln med ett distributionsfokus. Vi vill effektivisera distributionsnätverken, men samtidigt studera om detta kan göras på ett hållbart sätt – med fokus på förpackningar. I första hand strävar vi efter att förstå vilka beroenden som ligger bakom att en förpackning ser ut som den gör, säger Kajsa Hulthén, biträdande professor vid Chalmers Tekniska Högskola.

I projektet arbetar forskare på Chalmers tillsammans med logistik- och transporttjänstleverantören PostNord och förpackningsleverantören DS Smith.

Läs mer om forskningsprojektet ”Förpackningars roll för en mer hållbar och effektiv varudistribution inom detaljhandeln i Sverige” här.

Mer info löpande här på Handelsrådets hemsida.

Om CFR

Centre for Retailing (CFR) är ett forskningscentrum vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet; en mötesplats inom handel där akademi och näringsliv kan utbyta kunskaper och där forsknings- och utbildningsverksamhet kan byggas upp som är till nytta för handeln.

Centre for Retailings syfte är att:

 • Främja och stödja forskning, utbildning och näringslivskontakter inom handeln.
 • Öka kunskapen om handelns betydelse.
 • Skapa ökat intresse för handel som fenomen i samhället.

CFR:s basverksamhet finansieras av Handelns forskningsstiftelse i Göteborg. Forskningsprojekten finansieras av anslagsgivare som Energimyndigheten, Forte, Forskningsrådet Formas, Handelsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet.

 

Forskarseminarium hos Centre for Retailing på Göteborgs universitet.

Medverkar gör forskarna Kajsa Hulthén och Sandra Brüel Grönberg med Jonas Norberg, Sales Manager, DS Smith, som gäst.

Seminariet tar sin utgångspunkt i ett Handelsrådsfinansierat forskningsprojekt om förpackningar.

– Vårt projekt kommer fokusera på förpackningens roll i detaljhandeln med ett distributionsfokus. Vi vill effektivisera distributionsnätverken, men samtidigt studera om detta kan göras på ett hållbart sätt – med fokus på förpackningar. I första hand strävar vi efter att förstå vilka beroenden som ligger bakom att en förpackning ser ut som den gör, säger Kajsa Hulthén, biträdande professor vid Chalmers Tekniska Högskola.

I projektet arbetar forskare på Chalmers tillsammans med logistik- och transporttjänstleverantören PostNord och förpackningsleverantören DS Smith.

Läs mer om forskningsprojektet ”Förpackningars roll för en mer hållbar och effektiv varudistribution inom detaljhandeln i Sverige” här.

Mer info löpande här på Handelsrådets hemsida.

Om CFR

Centre for Retailing (CFR) är ett forskningscentrum vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet; en mötesplats inom handel där akademi och näringsliv kan utbyta kunskaper och där forsknings- och utbildningsverksamhet kan byggas upp som är till nytta för handeln.

Centre for Retailings syfte är att:

 • Främja och stödja forskning, utbildning och näringslivskontakter inom handeln.
 • Öka kunskapen om handelns betydelse.
 • Skapa ökat intresse för handel som fenomen i samhället.

CFR:s basverksamhet finansieras av Handelns forskningsstiftelse i Göteborg. Forskningsprojekten finansieras av anslagsgivare som Energimyndigheten, Forte, Forskningsrådet Formas, Handelsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet.

 

Anmälan öppnar under vintern Anmälan öppnar under vintern