torsdag 17 november 2022

Forskarseminarium: hybridsystem för innovation

Seminarium med forskaren Hannes Göbel, Centrum för digitalisering, Högskolan i Borås.

Mer info löpande under tidig höst här på hemsidan.

Läs redan nu mer om det Handelsrådsfinansierade forskningsprojektet ”Digitala hybridsystem för handelsnäringen” som Hannes Göbel, tillsammans med Stefan Cronholm, IT-sektionen, Högskolan i Borås, är involverad i.

Anmälan öppnar under hösten Anmälan öppnar under hösten