torsdag 24 november 2022

Forskarseminarium: Digitala hybridsystem för bättre beslutsfattande

Digitala hybridsystem för bättre beslutsfattande – en potentiell guldgruva för handelsnäringens konkurrensförmåga. Seminarium med forskaren Hannes Göbel från Centrum för digitalisering, Högskolan i Borås.

Se sändningen i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal!

Digitaliseringen tillgängliggör mängder av data i handelsnäringen. En guldgruva har det hävdats länge, men många brottas också med hur all denna data ska användas för att skapa innovationer som ökar konkurrensförmågan. Det har utvecklats många datadrivna innovationssystem för att nyttiggöra guldet, men det är inte hela lösningen.

Handelsrådet och HUI Research bjuder in till ett frukostseminarium där Hannes Göbel från Centrum för digitalisering vid Högskolan i Borås presenterar den senaste forskningen om hur digitala innovationssystem kan skapa bättre möjligheter för svensk handelsnäring.

Den enorma tillgången på data har inneburit att flera företag ser data som en av de mest värdefulla resurserna för tillväxt. Under de senaste åren har även handeln i allt större utsträckning intresserat sig för maskininlärning och artificiell intelligens (AI) för att generera branschspecifika data och för att stödja beslutsfattande. Trots att de datadrivna innovationssystem som finns på marknaden är ett hjälpmedel riskerar de undgå en viktig aspekt – de är ofta utvecklade ur ett strikt tekniskt perspektiv där den organisatoriska synvinkeln med människors kompetens i förgrunden förbises.

För att belysa hur forskningsbaserade processer, metoder och algoritmer framgångsrikt kan stödja beslutsfattare i praktiken kommer ämnet att diskuteras under ett panelsamtal med Michael Mirbaha. Han driver systemutvecklingsföretaget Strategizly som fokuserar på att utveckla beslutsstödsystem för portföljstyrning genom tillämpning av algoritmer och maskininlärning.

Läs mer om det Handelsrådsfinansierade forskningsprojektet ”Digitala hybridsystem för handelsnäringen” som Hannes Göbel, tillsammans med Stefan Cronholm, IT-sektionen, Högskolan i Borås, är involverad i.

Seminariet genomförs i Svensk Handels lokaler på Regeringsgatan 60 i Stockholm. Deltagare kan medverka såväl på plats som digitalt.

I anmälan väljer du om du vill delta fysiskt eller via länk.

 

Frågor besvaras av William Lindquist, HUI Research: william.lindquist@hui.se

Tel: 076-132 31 95

VÄLKOMNA!