torsdag 20 april 2023

Forskarfrukost med fokus logistik och automation

Färska forskningsrön med Joakim Kembro och Andreas Norrman, Lunds universitet.

Joakim Kembro har, tillsammans med sin forskarkollega Andreas Norrman, ett pågående forskningsprojekt finansierat av Handelsrådet ”Automationens påverkan på handelns lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet”.

Bakgrunden är att lager, som för tio år sedan sågs som ett nödvändigt ont, idag ses som en väsentlig strategisk pusselbit. Allt fler svenska handelsföretag väljer att automatisera sina lager, och den snabba tekniska utvecklingen har skapat möjligheter för företag att anpassa automationslösningar efter sina egna unika behov.

Forskargruppen undersöker vad handelsföretagen väljer att automatisera, vilka nyckelbesluten är och hur det påverkar företagens lönsamhet och konkurrenskraft – både nationellt och internationellt. Projektet utvecklar ramverk för beslutsstöd och ger rekommendationer hur handelsföretag bör ta sig an automationsprojekt och implementering av smarta lager.

Projektet har också ett fokus mot framtidens kompetensbehov.

Mer info löpande här på hemsidan under våren.

Seminariet anordnas i samarbete med HUI Research.

Anmälan öppnar under våren. Anmälan öppnar under våren.