torsdag 20 april 2023

Framgångsrik lagerautomation i teori och praktik

Från att betraktas som en kostnadspost, ett nödvändigt ont i försörjningskedjan, ses nu lagret som en strategisk pusselbit för att leverera affärsnytta och uppfylla snabbt föränderliga kundlöften. Allt fler handelsföretag i Sverige väljer att automatisera sina lager, och den snabba tekniska utvecklingen har skapat möjligheter för företag att anpassa automationslösningar efter sina egna unika behov.

PP-presentation: Handelsrådet 2023 20 april Kembro_Norrman

Handelsrådet och HUI Research bjuder in till ett frukostseminarium där Joakim Kembro och Andreas Norrman presenterar den senaste forskningen kring automationens påverkan på handelns lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet.

Docent och universitetslektor Joakim Kembro och professor Andreas Norrman är verksamma vid avdelningen Teknisk logistik vid Lunds Tekniska Högskola, med forskning som berör logistik och supply chain management.

Forskargruppen har undersökt vilka nyckelbeslut som är kopplade till investeringar i lagerautomation, och vilka faktorer som påverkar olika nyckelbeslut. De har också undersökt hur ökad automationsgrad påverkar lagerpersonalens roll och behov av kompetens.

Projektet har utvecklat ramverk för beslutsstöd och ger rekommendationer hur handelsföretag bör ta sig an automationsprojekt och implementering av smarta lager. Den snabba framfarten av lagerautomation skapar många nya möjligheter och utmaningar inom handeln – inte minst för de som jobbar i och med automatiserade lager. Ökad automatisering får stor effekt på personalens roll och här bidrar forskargruppen till diskussionen om hur vi möter framtiden.

Medverkar på seminariet gör Staffan Löttiger, utvecklingschef operations på Mathem, för att belysa hur det logistiska utvecklingsarbetet går till i praktiken på Mathem.

Som en ledande matbutik på nätet är Mathem en tech-driven supermarket som erbjuder e-handelstjänst för bland annat dagligvaror, köksprodukter, heminredning, apoteksvaror och receptbelagd medicin. I slutet av 2022 togs Mathems nya automatiserade lager i Larsboda utanför Stockholm i drift. Anläggningen är automatiserad, vilket medför skalbarhet och en ökad effektivitet i hela logistikkedjan.

Seminariet genomförs i Svensk Handels lokaler på Regeringsgatan 60 i Stockholm, där det bjuds på frukost. För deltagare som ej har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Frågor om seminariet besvaras av:
William Lindquist, HUI Research
william.lindquist@hui.se
073-835 01 02

Ylva Åkesson, Handelsrådet

ylva.akesson@handelsradet.se

Välkommen!

 

 

Talare

 

Färska forskningsrön med Joakim Kembro och Andreas Norrman, Lunds universitet.

Joakim Kembro har, tillsammans med sin forskarkollega Andreas Norrman, ett pågående forskningsprojekt finansierat av Handelsrådet ”Automationens påverkan på handelns lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet”.

Bakgrunden är att lager, som för tio år sedan sågs som ett nödvändigt ont, idag ses som en väsentlig strategisk pusselbit. Allt fler svenska handelsföretag väljer att automatisera sina lager, och den snabba tekniska utvecklingen har skapat möjligheter för företag att anpassa automationslösningar efter sina egna unika behov.

Forskargruppen undersöker vad handelsföretagen väljer att automatisera, vilka nyckelbesluten är och hur det påverkar företagens lönsamhet och konkurrenskraft – både nationellt och internationellt. Projektet utvecklar ramverk för beslutsstöd och ger rekommendationer hur handelsföretag bör ta sig an automationsprojekt och implementering av smarta lager.

Projektet har också ett fokus mot framtidens kompetensbehov.

Seminariet anordnas i samarbete med HUI Research.

PP-presentation: Handelsrådet 2023 20 april Kembro_Norrman

Handelsrådet och HUI Research bjuder in till ett frukostseminarium där Joakim Kembro och Andreas Norrman presenterar den senaste forskningen kring automationens påverkan på handelns lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet.

Docent och universitetslektor Joakim Kembro och professor Andreas Norrman är verksamma vid avdelningen Teknisk logistik vid Lunds Tekniska Högskola, med forskning som berör logistik och supply chain management.

Forskargruppen har undersökt vilka nyckelbeslut som är kopplade till investeringar i lagerautomation, och vilka faktorer som påverkar olika nyckelbeslut. De har också undersökt hur ökad automationsgrad påverkar lagerpersonalens roll och behov av kompetens.

Projektet har utvecklat ramverk för beslutsstöd och ger rekommendationer hur handelsföretag bör ta sig an automationsprojekt och implementering av smarta lager. Den snabba framfarten av lagerautomation skapar många nya möjligheter och utmaningar inom handeln – inte minst för de som jobbar i och med automatiserade lager. Ökad automatisering får stor effekt på personalens roll och här bidrar forskargruppen till diskussionen om hur vi möter framtiden.

Medverkar på seminariet gör Staffan Löttiger, utvecklingschef operations på Mathem, för att belysa hur det logistiska utvecklingsarbetet går till i praktiken på Mathem.

Som en ledande matbutik på nätet är Mathem en tech-driven supermarket som erbjuder e-handelstjänst för bland annat dagligvaror, köksprodukter, heminredning, apoteksvaror och receptbelagd medicin. I slutet av 2022 togs Mathems nya automatiserade lager i Larsboda utanför Stockholm i drift. Anläggningen är automatiserad, vilket medför skalbarhet och en ökad effektivitet i hela logistikkedjan.

Seminariet genomförs i Svensk Handels lokaler på Regeringsgatan 60 i Stockholm, där det bjuds på frukost. För deltagare som ej har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Frågor om seminariet besvaras av:
William Lindquist, HUI Research
william.lindquist@hui.se
073-835 01 02

Ylva Åkesson, Handelsrådet

ylva.akesson@handelsradet.se

Välkommen!

 

 

 

Färska forskningsrön med Joakim Kembro och Andreas Norrman, Lunds universitet.

Joakim Kembro har, tillsammans med sin forskarkollega Andreas Norrman, ett pågående forskningsprojekt finansierat av Handelsrådet ”Automationens påverkan på handelns lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet”.

Bakgrunden är att lager, som för tio år sedan sågs som ett nödvändigt ont, idag ses som en väsentlig strategisk pusselbit. Allt fler svenska handelsföretag väljer att automatisera sina lager, och den snabba tekniska utvecklingen har skapat möjligheter för företag att anpassa automationslösningar efter sina egna unika behov.

Forskargruppen undersöker vad handelsföretagen väljer att automatisera, vilka nyckelbesluten är och hur det påverkar företagens lönsamhet och konkurrenskraft – både nationellt och internationellt. Projektet utvecklar ramverk för beslutsstöd och ger rekommendationer hur handelsföretag bör ta sig an automationsprojekt och implementering av smarta lager.

Projektet har också ett fokus mot framtidens kompetensbehov.

Seminariet anordnas i samarbete med HUI Research.