måndag 22 januari 2024

Forskarfrukost med Mart Ots

Färska forskningsinsikter med Mart Ots, Jönköping International Business School. Mer info under hösten.

Mart Ots har ett pågående forskningsprojekt finansierat av Handelsrådet: ”Handelns Green Deal – utvecklingen av strategiska styrmedel för handelns klimatåtagande”.

Anmälan öppnar under hösten Anmälan öppnar under hösten