måndag 22 januari 2024

Hur styr man mot ambitiösa klimatmål i handelsföretag?

Färska forskningsinsikter kring handelns klimatarbete med Mart Ots och Timur Uman, Jönköping International Business School.

Först ut i 2024 års serie av frukostseminarium är Mart Ots ochTimur Uman, båda forskare på Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS).

De båda har ett pågående forskningsprojekt finansierat av Handelsrådet: ”Handelns Green Deal – utvecklingen av strategiska styrmedel för handelns klimatåtagande”.

Tillsammans diskuterar de under frukostseminariet kring hur företag inom handeln kan använda olika styrmedel för att nå ambitiösa klimatmål. Vilka nackdelar och fördelar finns med olika finansiella och icke-finansiella instrument och hur kan det komma att påverka samarbetet mellan handlare och leverantörer?

Den 22 januari hålls seminariet med publik på plats i Stockholm. Det spelas också in och läggs i efterhand ut på Handelsrådets Youtubekanal.

Timur Uman är professor i redovisning och styrning vid JIBS. Han forskar om företags- och ekonomistyrning i privata och offentliga organisationer.

Mart Ots är docent i företagsekonomi med ett särskilt fokus på frågor kring marknadsföring, varumärken och kommunikation inom retail.

Seminariet görs i samarbete med Retail House.

VÄLKOMNA!

Talare

Först ut i 2024 års serie av frukostseminarium är Mart Ots ochTimur Uman, båda forskare på Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS).

De båda har ett pågående forskningsprojekt finansierat av Handelsrådet: Handelns Green Deal – utvecklingen av strategiska styrmedel för handelns klimatåtagande.

Tillsammans diskuterar de under frukostseminariet kring hur företag inom handeln kan använda olika styrmedel för att nå ambitiösa klimatmål. Vilka nackdelar och fördelar finns med olika finansiella och icke-finansiella instrument och hur kan det komma att påverka samarbetet mellan handlare och leverantörer?

Den 22 januari hålls seminariet med publik på plats i Stockholm. Det spelas också in och läggs i efterhand ut på Handelsrådets Youtubekanal.

Timur Uman är professor i redovisning och styrning vid JIBS. Han forskar om företags- och ekonomistyrning i privata och offentliga organisationer.

Mart Ots är docent i företagsekonomi med ett särskilt fokus på frågor kring marknadsföring, varumärken och kommunikation inom retail.

Seminariet görs i samarbete med Retail House.

VÄLKOMNA!

Först ut i 2024 års serie av frukostseminarium är Mart Ots ochTimur Uman, båda forskare på Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS).

De båda har ett pågående forskningsprojekt finansierat av Handelsrådet: ”Handelns Green Deal – utvecklingen av strategiska styrmedel för handelns klimatåtagande”.

Tillsammans diskuterar de under frukostseminariet kring hur företag inom handeln kan använda olika styrmedel för att nå ambitiösa klimatmål. Vilka nackdelar och fördelar finns med olika finansiella och icke-finansiella instrument och hur kan det komma att påverka samarbetet mellan handlare och leverantörer?

Den 22 januari hålls seminariet med publik på plats i Stockholm. Det spelas också in och läggs i efterhand ut på Handelsrådets Youtubekanal.

Timur Uman är professor i redovisning och styrning vid JIBS. Han forskar om företags- och ekonomistyrning i privata och offentliga organisationer.

Mart Ots är docent i företagsekonomi med ett särskilt fokus på frågor kring marknadsföring, varumärken och kommunikation inom retail.

Seminariet görs i samarbete med Retail House.

VÄLKOMNA!

Först ut i 2024 års serie av frukostseminarium är Mart Ots ochTimur Uman, båda forskare på Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS).

De båda har ett pågående forskningsprojekt finansierat av Handelsrådet: Handelns Green Deal – utvecklingen av strategiska styrmedel för handelns klimatåtagande.

Tillsammans diskuterar de under frukostseminariet kring hur företag inom handeln kan använda olika styrmedel för att nå ambitiösa klimatmål. Vilka nackdelar och fördelar finns med olika finansiella och icke-finansiella instrument och hur kan det komma att påverka samarbetet mellan handlare och leverantörer?

Den 22 januari hålls seminariet med publik på plats i Stockholm. Det spelas också in och läggs i efterhand ut på Handelsrådets Youtubekanal.

Timur Uman är professor i redovisning och styrning vid JIBS. Han forskar om företags- och ekonomistyrning i privata och offentliga organisationer.

Mart Ots är docent i företagsekonomi med ett särskilt fokus på frågor kring marknadsföring, varumärken och kommunikation inom retail.

Seminariet görs i samarbete med Retail House.

VÄLKOMNA!

Se seminariet i efterhand!