måndag 20 mars 2023

Framtidens kundmöte: Vad händer när kunden möter servicerobotar i butiken

När kunden möter en robot istället för en mänsklig medarbetare; behöver vi skaffa oss ny kunskap. Färsk forskning presenteras av Magnus Söderlund, professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Se sändningen i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Det finns mycket forskningsbaserad kunskap om vad som händer i det traditionella kundmötet, där två människor möts öga mot öga.

Kan den kunskapen också användas när motsvarande möte sker mellan kunden och en butiksrobot, eller behöver vi skaffa oss ny kunskap om framgångsfaktorer i robotbaserade kundmöten?

Lyssna på färsk forskning presenterad av Magnus Söderlund, professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Den här forskarfrukosten genomförs endast i fysisk form men spelas in och släpps digitalt dagen efter på Handelsrådets Youtubekanal.

Frukost serveras från kl 08.00.

Forskarfrukosten genomförs i samarbete med Retail House.