måndag 20 november 2023

Från ord till bord

Så kan konsumenter fås att gå från ord till handling och välja mer lokala och hållbara inköp av livsmedel. Professor Jens Hultman talar om sin senaste forskning kring ursprungsmärkning av mat.

Syftet med det pågående forskningsprojektet ”Från ord till bord” vid Högskolan i Kristianstad är att bidra med kunskap om hur svenska konsumenter orienterar sig kring val mellan livsmedel märkta ’Från Sverige’ och importerade alternativ. Detta för att bättre förstå hur konsumenter kan gå från ord till handling och välja mer lokala och hållbara inköp av livsmedel.

Hållbarhet har fått allt större fokus, vilket har lett till att frågor som klimat, hälsa, rättvisa och djurhållning i allt större utsträckning påverkar hur konsumenter förhåller sig till livsmedel.

Projektet är ett samverkansprojekt på initiativ av Svenskmärkning AB som är ett branschägt företag (ägare är LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel) som står bakom produktmärkningarna ”Från Sverige”, ”Kött från Sverige” och ”Mjölk från Sverige”. Svenskmärkning AB är intresserade av att få en djupare förståelse för hur man kan få svenska konsumenter att gå ’från ord till bord’. Projektets metod bygger på en kvalitativ ansats.

Frågeställningarna berör bland annat: Hur orienterar sig hushåll och konsumenter i frågor som rör inköp och inköpsval av svenskmärkta produkter och vilka mervärden skapas av ursprungsmärkning? Hur tolkas svenskmärkning bland konsumenter och hushåll, och hur vägs ursprung mot andra inköpskriterier som smak, tillgänglighet, pris och utseende?

Läs mer om om Jens Hultmans pågående forskningsprojekt här ”Från ord till bord” här.

Seminariet sker i samarbete med Retail House.

VÄLKOMNA!

Talare

Välkommen på frukostseminarium med professor Jens Hultman och lektor Axel Welinder från högskolan i Kristianstad.
Matens resa ”från jord till bord” har stor betydelse för vår samlade klimatpåverkan. Det finns många anledningar för konsumenter att välja svenskproducerad mat och konsumenter har i allmänhet en positiv attityd till svenskproducerad mat – men att gå ”från ord till bord” är ändå inte självklart.
Jens Hultman och Axel Welinder har studerat hur det går till när konsumenter väljer (bort) svenskmärkt, och på frukostseminariet kommer de att presentera varför och hur kunden resonerar och rationaliserar kring sina val av svenskproducerad och importerad mat.

VÄLKOMNA!

Syftet med det pågående forskningsprojektet ”Från ord till bord” vid Högskolan i Kristianstad är att bidra med kunskap om hur svenska konsumenter orienterar sig kring val mellan livsmedel märkta ’Från Sverige’ och importerade alternativ. Detta för att bättre förstå hur konsumenter kan gå från ord till handling och välja mer lokala och hållbara inköp av livsmedel.

Hållbarhet har fått allt större fokus, vilket har lett till att frågor som klimat, hälsa, rättvisa och djurhållning i allt större utsträckning påverkar hur konsumenter förhåller sig till livsmedel.

Projektet är ett samverkansprojekt på initiativ av Svenskmärkning AB som är ett branschägt företag (ägare är LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel) som står bakom produktmärkningarna ”Från Sverige”, ”Kött från Sverige” och ”Mjölk från Sverige”. Svenskmärkning AB är intresserade av att få en djupare förståelse för hur man kan få svenska konsumenter att gå ’från ord till bord’. Projektets metod bygger på en kvalitativ ansats.

Frågeställningarna berör bland annat: Hur orienterar sig hushåll och konsumenter i frågor som rör inköp och inköpsval av svenskmärkta produkter och vilka mervärden skapas av ursprungsmärkning? Hur tolkas svenskmärkning bland konsumenter och hushåll, och hur vägs ursprung mot andra inköpskriterier som smak, tillgänglighet, pris och utseende?

Läs mer om om Jens Hultmans pågående forskningsprojekt här ”Från ord till bord” här.

Seminariet sker i samarbete med Retail House.

VÄLKOMNA!

Välkommen på frukostseminarium med professor Jens Hultman och lektor Axel Welinder från högskolan i Kristianstad.
Matens resa ”från jord till bord” har stor betydelse för vår samlade klimatpåverkan. Det finns många anledningar för konsumenter att välja svenskproducerad mat och konsumenter har i allmänhet en positiv attityd till svenskproducerad mat – men att gå ”från ord till bord” är ändå inte självklart.
Jens Hultman och Axel Welinder har studerat hur det går till när konsumenter väljer (bort) svenskmärkt, och på frukostseminariet kommer de att presentera varför och hur kunden resonerar och rationaliserar kring sina val av svenskproducerad och importerad mat.

VÄLKOMNA!

Se morgonens seminarium i efterhand här!