onsdag 5 juni 2024

Detaljhandelsdata som lärdom i kristider

I och med Covid-19 pandemin har detaljhandelns betydelse i samhället blivit tydligare än innan pandemin. Dagligvaruhandeln har betonats som en kritisk komponent i Sveriges krishantering – främst som distributör av livsmedel och dagligvaror. Detaljhandeln har dock även en annan resurs som kan vara av stor betydelse för strategiskt beslutsfattande i samhällskriser, nämligen data.

På frukostseminariiet presenterar Sara Rosengren den senaste forskningen kring detaljhandelsdata som lärdom i kristider. Projektledare Sara Rosengren är professor och leder Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Medverkande både i projektet och på seminariet är även docent Erik Wetter från HHS House of Innovation.

Forskningsprojektet bygger på en för projektet unik databas med kunddata från flera ledande företag – med syfte att forma och skapa förståelse för allmänhetens respons och förändrade köpbeteenden i Sverige under 2020. Specifikt fokus läggs på konsumtion och hamstringsbeteende, till exempel bulkinköp.

Målbilden är att dels skapa bättre förståelse för vad som faktiskt hände under 2020, dels också betona vilken roll detajlhandelsdata kan komma att spela i framtida samhällskriser – både som leverantör av väsentliga varor och dess förmåga att samla in data. Kunskap som genereras i projektet kommer även ge insikter kring vilka frågeställningar och indikatorer som kan vara mest relevanta vid framtida samhällskriser, samt vilka förmågor och processer som kan behövas för att effektivt samverka med andra företag och myndigheter.

Medverkar på seminariet gör också Maja Fjaestad, expertkoordinator vid Centrum för hälsokriser på KI och docent på KTH. Hon var tidigare statssekreterare på Socialdepartementet och arbetade med regeringens krishantering under pandemin.

Läs mer om Sara Rosengrens pågående forskningsprojekt, tillsammans med Erik Wetter, hos Handelsrådet här.

Seminariet genomförs i Svensk Handels lokaler på Regeringsgatan 60 i Stockholm, där det bjuds på frukost. För deltagare som ej har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Frågor om seminariet besvaras av:
William Lindquist, HUI Research                                               Ylva Åkesson, Handelsrådet
william.lindquist@hui.se                                                           ylva.akesson@handelsradet.se
073-835 01 02

Välkommen!

 

Talare

På frukostseminariiet presenterar Sara Rosengren den senaste forskningen kring detaljhandelsdata som lärdom i kristider. Projektledare Sara Rosengren är professor och leder Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Medverkande både i projektet och på seminariet är även docent Erik Wetter från HHS House of Innovation.

Forskningsprojektet bygger på en för projektet unik databas med kunddata från flera ledande företag – med syfte att forma och skapa förståelse för allmänhetens respons och förändrade köpbeteenden i Sverige under 2020. Specifikt fokus läggs på konsumtion och hamstringsbeteende, till exempel bulkinköp.

Målbilden är att dels skapa bättre förståelse för vad som faktiskt hände under 2020, dels också betona vilken roll detajlhandelsdata kan komma att spela i framtida samhällskriser – både som leverantör av väsentliga varor och dess förmåga att samla in data. Kunskap som genereras i projektet kommer även ge insikter kring vilka frågeställningar och indikatorer som kan vara mest relevanta vid framtida samhällskriser, samt vilka förmågor och processer som kan behövas för att effektivt samverka med andra företag och myndigheter.

Medverkar på seminariet gör också Maja Fjaestad, expertkoordinator vid Centrum för hälsokriser på KI och docent på KTH. Hon var tidigare statssekreterare på Socialdepartementet och arbetade med regeringens krishantering under pandemin.

Läs mer om Sara Rosengrens pågående forskningsprojekt, tillsammans med Erik Wetter, hos Handelsrådet här.

Seminariet genomförs i Svensk Handels lokaler på Regeringsgatan 60 i Stockholm, där det bjuds på frukost. För deltagare som ej har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Frågor om seminariet besvaras av:
William Lindquist, HUI Research                                               Ylva Åkesson, Handelsrådet
william.lindquist@hui.se                                                           ylva.akesson@handelsradet.se
073-835 01 02

Välkommen!

 

På frukostseminariiet presenterar Sara Rosengren den senaste forskningen kring detaljhandelsdata som lärdom i kristider. Projektledare Sara Rosengren är professor och leder Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Medverkande både i projektet och på seminariet är även docent Erik Wetter från HHS House of Innovation.

Forskningsprojektet bygger på en för projektet unik databas med kunddata från flera ledande företag – med syfte att forma och skapa förståelse för allmänhetens respons och förändrade köpbeteenden i Sverige under 2020. Specifikt fokus läggs på konsumtion och hamstringsbeteende, till exempel bulkinköp.

Målbilden är att dels skapa bättre förståelse för vad som faktiskt hände under 2020, dels också betona vilken roll detajlhandelsdata kan komma att spela i framtida samhällskriser – både som leverantör av väsentliga varor och dess förmåga att samla in data. Kunskap som genereras i projektet kommer även ge insikter kring vilka frågeställningar och indikatorer som kan vara mest relevanta vid framtida samhällskriser, samt vilka förmågor och processer som kan behövas för att effektivt samverka med andra företag och myndigheter.

Medverkar på seminariet gör också Maja Fjaestad, expertkoordinator vid Centrum för hälsokriser på KI och docent på KTH. Hon var tidigare statssekreterare på Socialdepartementet och arbetade med regeringens krishantering under pandemin.

Läs mer om Sara Rosengrens pågående forskningsprojekt, tillsammans med Erik Wetter, hos Handelsrådet här.

Seminariet genomförs i Svensk Handels lokaler på Regeringsgatan 60 i Stockholm, där det bjuds på frukost. För deltagare som ej har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Frågor om seminariet besvaras av:
William Lindquist, HUI Research                                               Ylva Åkesson, Handelsrådet
william.lindquist@hui.se                                                           ylva.akesson@handelsradet.se
073-835 01 02

Välkommen!

 

På frukostseminariiet presenterar Sara Rosengren den senaste forskningen kring detaljhandelsdata som lärdom i kristider. Projektledare Sara Rosengren är professor och leder Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Medverkande både i projektet och på seminariet är även docent Erik Wetter från HHS House of Innovation.

Forskningsprojektet bygger på en för projektet unik databas med kunddata från flera ledande företag – med syfte att forma och skapa förståelse för allmänhetens respons och förändrade köpbeteenden i Sverige under 2020. Specifikt fokus läggs på konsumtion och hamstringsbeteende, till exempel bulkinköp.

Målbilden är att dels skapa bättre förståelse för vad som faktiskt hände under 2020, dels också betona vilken roll detajlhandelsdata kan komma att spela i framtida samhällskriser – både som leverantör av väsentliga varor och dess förmåga att samla in data. Kunskap som genereras i projektet kommer även ge insikter kring vilka frågeställningar och indikatorer som kan vara mest relevanta vid framtida samhällskriser, samt vilka förmågor och processer som kan behövas för att effektivt samverka med andra företag och myndigheter.

Medverkar på seminariet gör också Maja Fjaestad, expertkoordinator vid Centrum för hälsokriser på KI och docent på KTH. Hon var tidigare statssekreterare på Socialdepartementet och arbetade med regeringens krishantering under pandemin.

Läs mer om Sara Rosengrens pågående forskningsprojekt, tillsammans med Erik Wetter, hos Handelsrådet här.

Seminariet genomförs i Svensk Handels lokaler på Regeringsgatan 60 i Stockholm, där det bjuds på frukost. För deltagare som ej har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Frågor om seminariet besvaras av:
William Lindquist, HUI Research                                               Ylva Åkesson, Handelsrådet
william.lindquist@hui.se                                                           ylva.akesson@handelsradet.se
073-835 01 02

Välkommen!

 

Anmäl dig här senast 3 juni!