torsdag 12 oktober 2017

Detaljhandelns betydelse för samhällets välfärd i stad och i glesbygd

Detaljhandeln definierar ofta ett samhälles vitalitet. I såväl städer som på landsbygden är de positiva egenskaperna inte begränsade till de varor och tjänster som tillhandahålls av de enskilda butikerna. Detaljhandeln påverkar även samhället i ett vidare ekonomiskt perspektiv där skillnader i storlek och mångfald definierar städers och regioners konkurrenskraft.

Özge Öner pratade om utvecklingen av detaljhandeln i Sverige under perioden 2003 till 2015 (och förklarade att anledningen till att datan endast sträcker sig till 2015 är att uppgifterna behöver bearbetas för att få den goda kvalité som forskningen nu bygger på).

– Vi vill visa på detaljhandeln viktiga del för utvecklingen av urbana områden och glesbygd, sa Özge. Det finns mönster som visar hur den lokala arbetsmarknaden, stad och landsbygd och en plats attraktivitet hänger ihop.

Özge har tillsammans med sina kollegor Johan Klaesson och Olga Pugatšova skrivit ett white paper (det första av tre) utifrån resultat från projektet Shopping for change: The role of retail for urban and rural development in Sweden, som finansieras av Handelsrådet.

– Dessa papers är till för att branschen ska kunna ta till sig intressanta resultat av vår forskning, sa Özge.

Carl Johansson från HUI Research menade att forskningen är betydelsefull och kan användas för att hjälpa branschen i sina planer och beslutsfattande.


Özge Öner är forskare vid Institutet för Näringslivsforskning och Assistant Professor vid Jönköping International Business School. Carl Johansson är senior konsult på HUI Research.