torsdag 10 december 2020

Den lilla stadens attraktivitet

Se sändningen i efterhand här.

Skriftlig presentationsmaterial Lilla stadens attraktivitet

Handelsrådet och HUI bjuder in till ett direktsänt webbinarium på temat ”Den lilla stadens attraktivitet”.

Hur påverkar stora handelsetableringar attraktiviteten i stadskärnor, förorter och landsbygd? Hur kan vi mäta platsens attraktivitet och hur påverkar olika typer av utveckling attraktiviteten?

Oana Mihaescu, forskare i ekonomisk geografi, berättar om vikten av den lilla stadens attraktivitet och hur stadskärnans viktiga sociala funktioner utmanas av ökad urbanisering och expansion av externa köpcentrum.

På seminariet diskuteras platsens attraktivitet och detaljhandelns roll för att skapa attraktiva platser. Under de senaste åren har Oana studerat regionala effekter av stora handelsetableringar samt regionala överspillningseffekter av en ökad handel.

Medverkar på seminariet gör också Anna Liljenby, näringspolitiskt ansvarig och expert på stadsutveckling hos Fastighetsägarna.

Medverkar gör även Jan Jörnmark som har fotograferat bilder kopplade till ämnet.

Oana Mihaescu är forskare vid Handelns Forskningsinstitut. Hennes forskning är inriktad mot ekonomisk geografi med fokus på ökad urbanisering, den lilla stadens attraktivitet och dess sociala funktioner.

Seminariet genomförs digitalt via Zoom.
Det finns möjlighet att ställa frågor under sändningen.

Läs mer om forskningsprojektet, och om utlysningen Framtidens fysiska mötesplats som Handelsrådet gjort tillsammans med BFUF (Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond) här.

Lyssningslänk kommer att skickas ut två dagar före webbinariet.