torsdag 29 april 2021

Deadline – postdoc-stöd och doktorandstipendium utlysning

Postdoc-stödet kan sökas av den som har disputerat under de senaste två åren eller om disputationen planeras vara genomförd senast 30 juni 2021.
Läs mer här.

Doktorandstipendiet utlyses för forskarstuderande som i sin forskarutbildning vill vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper och sin forskning med inriktning mot områden av intresse för handeln.
Läs mer här.