måndag 6 mars 2023

Deadline – Handelns studentuppsatspris

Utlysningen för Handelns studentuppsatspris öppnade 12 december 2022, med deadline 6 mars 2023.
Studenterna ansöker själva genom att skicka in sin uppsats, samt uppsatsbetyg, för bedömning. Ansökan sker genom Handelsrådets ansökningsportal.

Läs mer om utlysningen här.