torsdag 28 april 2022

Deadline för ansökan postdoc-stöd/-tjänst

Utlysningen för 2022 är öppen.

Postdoc-stödet kan sökas av den som har disputerat under de senaste två åren eller om disputationen planeras vara genomförd senast kommande juni månad.
Deadline för ansökan är 28 april kl 14.00.

Läs mer här.