fredag 18 februari 2022

De här faktorerna påverkar handelstjänstemännens sjukfrånvaro

På vilket sätt påverkar krav och kontroll handelstjänstemän i Sverige? Hur utvecklas sjukfrånvaron för dem som arbetar i handeln? Se sändningen i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal: https://www.youtube.com/watch?v=Sn4ZFAmYVxc

Ta del av det skriftliga material Kristin Farrants presenterade i sändning Sjukfrånvaro webbpresentation.
På vilket sätt påverkar krav och kontroll handelstjänstemän i Sverige?
Hur utvecklas sjukfrånvaron för dem som arbetar i handeln?

Lyssna på forskaren Kristin Farrants som under ett direktsänt webbinarium berättar om forskningsprojektet ”Sjukfrånvaro bland tjänstemän inom handeln”.
Det tvååriga forskningsprojektet syftar till att ge fördjupad kunskap om sjukfrånvaro utifrån sjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning (SA) bland handelsanställda tjänstemän.
Här undersöker forskarna hur kombinationer av krav och kontroll ser ut för tjänstemän i den svenska handeln och om detta har samband med framtida mönster av sjukfrånvaro och sjuk- och aktivitetsersättning.

I den efterföljande paneldiskussionen medverkar Katrin Dagergren, arbetsmiljöexpert på Svensk Handel, och Shadé Jalali, utredare för handel och arbetsmarknad på Unionen.

Läs om forskningsprojektet ”Sjukfrånvaro bland tjänstemän inom handeln” här.
Kristin Farrants är biträdande lektor på Karolinska Institutet i Stockholm.

Webbinariet genomförs digitalt, en lyssningslänk kommer att skickas ut dagen innan. Det finns möjlighet att ställa frågor under sändningen. Webbinariet kommer också att kunna ses i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Webbinariet är ett samarbete mellan Handelsrådet och HUI Research.

Frågor om webbinariet besvaras av
Tilda Lundberg, HUI Research: tilda.lundberg@hui.se, tel 070-270 77 85
och
Ylva Åkesson, Handelsrådet: ylva.akesson@handelsradet.se

Välkomna!

Kristin Farrants

Talare

På vilket sätt påverkar krav och kontroll handelstjänstemän i Sverige?
Hur utvecklas sjukfrånvaron för dem som arbetar i handeln?

Ta del av det skriftliga material Kristin Farrants presenterade i sändning Sjukfrånvaro webbpresentation.
På vilket sätt påverkar krav och kontroll handelstjänstemän i Sverige?
Hur utvecklas sjukfrånvaron för dem som arbetar i handeln?

Lyssna på forskaren Kristin Farrants som under ett direktsänt webbinarium berättar om forskningsprojektet ”Sjukfrånvaro bland tjänstemän inom handeln”.
Det tvååriga forskningsprojektet syftar till att ge fördjupad kunskap om sjukfrånvaro utifrån sjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning (SA) bland handelsanställda tjänstemän.
Här undersöker forskarna hur kombinationer av krav och kontroll ser ut för tjänstemän i den svenska handeln och om detta har samband med framtida mönster av sjukfrånvaro och sjuk- och aktivitetsersättning.

I den efterföljande paneldiskussionen medverkar Katrin Dagergren, arbetsmiljöexpert på Svensk Handel, och Shadé Jalali, utredare för handel och arbetsmarknad på Unionen.

Läs om forskningsprojektet ”Sjukfrånvaro bland tjänstemän inom handeln” här.
Kristin Farrants är biträdande lektor på Karolinska Institutet i Stockholm.

Webbinariet genomförs digitalt, en lyssningslänk kommer att skickas ut dagen innan. Det finns möjlighet att ställa frågor under sändningen. Webbinariet kommer också att kunna ses i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Webbinariet är ett samarbete mellan Handelsrådet och HUI Research.

Frågor om webbinariet besvaras av
Tilda Lundberg, HUI Research: tilda.lundberg@hui.se, tel 070-270 77 85
och
Ylva Åkesson, Handelsrådet: ylva.akesson@handelsradet.se

Välkomna!

Kristin Farrants

På vilket sätt påverkar krav och kontroll handelstjänstemän i Sverige?
Hur utvecklas sjukfrånvaron för dem som arbetar i handeln?