fredag 20 november 2015

Bryr sig medarbetarna i butik om reklamen?

Även om reklamens huvudsakliga syfte är att påverka kunder kommer den också att ses och leda till reaktioner bland butikskedjans medarbetare. Den påverkar såväl medarbetarnöjdhet som företagets attraktivitet bland potentiella medarbetare.

Sara Rosengren, docent och forskningschef vid Handelshögskolans Center for Retailing, berättade om sin forskning om reklamens effekt på medarbetare på ett seminarium hos Retail House.