fredag 29 september 2017
Till fredag 29 september 2017

Big data i verkligheten

Mängden data i vårt samhälle växer exponentiellt och företag i snart sagt alla branscher försöker nu skaffa sig konkurrensfördelar genom dataanalys. Algoritmer, ofta baserade på artificiell intelligens och med syftet att hitta värdefull men dold information i ”big data”, blir därmed allt viktigare.

I själva verket har ”data scientist” utnämnts till ”21:a århundradets sexigaste yrke”. I detta föredrag kommer Ulf Johanson redovisa några färska och inte helt okontroversiella slutsatser från ett nyligen avslutat forskningsprojekt om dataanalys i den svenska handeln.

Ulf Johanson är professor i datavetenskap inriktning Artficiell Intelligens, Tekniska högskolan i Jönköping