torsdag 8 juni 2023

Årets trendspaning i Strömstad: fokus GRÄNShandel

Handelsrådets trendspaning är tillbaka med en turné till Haparanda, Malmö och Strömstad. Årets tyngdpunkt ligger på gränshandel, där vi lyfter fram forskningsresultat och den unika databasen Handelsfakta.se. Sista stopp för våren är Strömstad!

Med oss har vi  Oana Mihaescu, forskningschef på HFI, som kommer att tala på temat: ”Handelns regionala betydelse vid gränsen”. Med utgångspunkt i sin forskning djupdyker hon i gränshandelns betydelse. Övergripande aspekter, liksom samspelet mellan cityhandeln och externhandeln och place brandning, kommer att beröras.

Utifrån databasen Handelsfakta.se bjuds på aktuella spaningar grundade i statistik med tyngdpunkt på regionen. Konkreta tips på hur statistiken på sajten kan användas i löpande beslutsfattande för den som jobbar i och kring handeln.

Halvdagen rymmer också ett block om kompetensförsörjninglokalt handelsexempel och en diskussionspanel.

Evenemanget är kostnadsfritt och sker med publik på plats.

Kaffe och smörgås serveras före evenemangets början.

Tid: 13.00-15.30

Plats i Strömstad: meddelas under våren

Eventet spelas in delvis, för att i efterhand gå att ta del av via Handelsrådets Youtubekanal.

Talare

 • /

  Oana Mihaescu, forskningschef på Handelns Forskningsinstitut

 • /

  Cecilia Nilsson, daglig leder/vd Svinesundskommittén

  Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner, Viken fylkeskommune och Västra Götalandsregionen. Syftet är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling i regionen.

 • /

  Göran Lundgren, driftansvarig Grensemat

 • /

  Emma Gutestam, analytiker och marknadskoordinator på HUI

 • /

  Mats Johansson, vd Handelsrådet

Program:

• Mats Johansson, vd Handelsrådet hälsar välkommen

Oana Mihaescu, forskningschef på Handelns Forskningsinstitut

• Emma Gutestam, analytiker och marknadskoordinator på HUI, presenterar databasen Handelsfakta utifrån ett regionalt perspektiv.

Göran Lundgren, Grensemat

”30 år med gränshandel; vad händer nu?”

Dagligvaror på gränsen, i jakten på medarbetare och i relation till besöksnäringen

Lyssna på Grensemats Göran Lundgren, som utifrån nästan 30 års erfarenhet i dagligvaruhandeln vid norska gränsen, reflekterar över pandemins verkningar, hur man kan göra för att hitta rätt medarbetare och vikten av samarbete över landsgränser, kommungränser och mellan handel och besöksnäring.

• Cecilia Nilsson, daglig leder/vd Svinesundskommittén

• Avslutande diskussionspanel kring gränshandel och kompetensförsörjning

Programmet fylls på underhand under våren!

Med oss har vi  Oana Mihaescu, forskningschef på HFI, som kommer att tala på temat: ”Handelns regionala betydelse vid gränsen”. Med utgångspunkt i sin forskning djupdyker hon i gränshandelns betydelse. Övergripande aspekter, liksom samspelet mellan cityhandeln och externhandeln och place brandning, kommer att beröras.

Utifrån databasen Handelsfakta.se bjuds på aktuella spaningar grundade i statistik med tyngdpunkt på regionen. Konkreta tips på hur statistiken på sajten kan användas i löpande beslutsfattande för den som jobbar i och kring handeln.

Halvdagen rymmer också ett block om kompetensförsörjninglokalt handelsexempel och en diskussionspanel.

Evenemanget är kostnadsfritt och sker med publik på plats.

Kaffe och smörgås serveras före evenemangets början.

Tid: 13.00-15.30

Plats i Strömstad: meddelas under våren

Eventet spelas in delvis, för att i efterhand gå att ta del av via Handelsrådets Youtubekanal.

 • /

  Oana Mihaescu, forskningschef på Handelns Forskningsinstitut

 • /

  Cecilia Nilsson, daglig leder/vd Svinesundskommittén

  Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner, Viken fylkeskommune och Västra Götalandsregionen. Syftet är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling i regionen.

 • /

  Göran Lundgren, driftansvarig Grensemat

 • /

  Emma Gutestam, analytiker och marknadskoordinator på HUI

 • /

  Mats Johansson, vd Handelsrådet

Program:

• Mats Johansson, vd Handelsrådet hälsar välkommen

Oana Mihaescu, forskningschef på Handelns Forskningsinstitut

• Emma Gutestam, analytiker och marknadskoordinator på HUI, presenterar databasen Handelsfakta utifrån ett regionalt perspektiv.

Göran Lundgren, Grensemat

”30 år med gränshandel; vad händer nu?”

Dagligvaror på gränsen, i jakten på medarbetare och i relation till besöksnäringen

Lyssna på Grensemats Göran Lundgren, som utifrån nästan 30 års erfarenhet i dagligvaruhandeln vid norska gränsen, reflekterar över pandemins verkningar, hur man kan göra för att hitta rätt medarbetare och vikten av samarbete över landsgränser, kommungränser och mellan handel och besöksnäring.

• Cecilia Nilsson, daglig leder/vd Svinesundskommittén

• Avslutande diskussionspanel kring gränshandel och kompetensförsörjning

Programmet fylls på underhand under våren!

Anmäl dig här Anmäl dig här