torsdag 8 juni 2023

Årets trendspaning i Strömstad: fokus GRÄNShandel

Strömstad är vårens sista stopp för Handelsrådets trendspaningsturné. Gränshandel och kompetensförsörjning står i fokus när vi lyfter fram regionala handelsexempel, lättillgänglig statistik och öppnar för diskussion. Evenemanget är öppet för alla och kostnadsfritt!

Vi lyfter fram forskningsresultat, den unika databasen Handelsfakta.se, regionala handelsexempel och öppnar för diskussion.

Evenemanget är kostnadsfritt och sker med publik på plats.

Kaffe och smörgås serveras före evenemangets början.

Tid: 13.00-15.30

Plats: Kulturhuset Skagerack

Eventet spelas in delvis, för att i efterhand gå att ta del av via Handelsrådets Youtubekanal.

Talare

 • /

  Marianne Mazarino Håkonsen, Strömstad shoppingcenter

 • /

  Oana Mihaescu, forskningschef på Handelns Forskningsinstitut

 • /

  Cecilia Nilsson, daglig leder/vd Svinesundskommittén

  Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner, Viken fylkeskommune och Västra Götalandsregionen. Syftet är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling i regionen.

 • /

  Göran Lundgren, driftansvarig Grensemat

 • /

  Alexander Johansson, butikschef Systembolaget

 • /

  Joakim Sandersson, butikschef Systembolaget

 • /

  Fredrik Prebeus, driftchef Euro Cash

 • /

  Catrin Hedberg, HR Euro Cash

 • /

  Henrik Ekelund, näringspolitisk expert, Svensk Handel

 • /

  Sandra Tureson HR-generalist, Orvelin

 • /

  Emma Gutestam, analytiker och marknadskoordinator på HUI

 • /

  Mats Johansson, vd Handelsrådet

Program:

• Mats Johansson, vd Handelsrådet hälsar välkommen

• ”Så drivs handeln på gränsen”

– Gränshandeln har historiskt stått sig stark, trots händelser i omvärlden. Och efter pandemin kom den tillbaka blixtsnabbt.

Det säger fastighetsutvecklare Marianne Mazarino Håkonsen delar med sig av erfarenheter kring Strömstad shoppingcenters transformationsarbete.

• ”Jakten på arbetskraft: Struktur ordnar successionen”

Lyssna på Catrin Hedberg och Fredrik Prebéus, HR respektive driftchef Euro Cash, när de ger en praktisk inblick i gränshandlarens vardag där bemannings- och rekryteringsfrågorna står alltmer i fokus.

”Alla konkurrerar om den unga arbetskraften”

-Vi som driver verksamhet i en liten kommun med stor gränshandel har en utmaning. Alla slåss om arbetskraften, inte minst den unga.

Det säger Sandra Tureson, HR-generalist Orvelin Group som bland annat driver kedjor som Gottebiten och Body Power.

Hör henne berätta om arbetet med rekryteringar i gränshandelstung verksamhet i Strömstad och i Värmland, och hur Orvelingruppen satsar långsiktigt på sin personalförsörjning.

• ”Handeln vid gränsen: vad säger teorin och hur fungerar det i praktiken”

Gränshandeln har länge varit ett vanligt fenomen runtom i världen. Men vad gör att gränshandeln fungerar, från ett teoretiskt perspektiv? Och när fungerar den inte längre? Vad är fördelarna och nackdelarna med gränshandeln? Dessa frågor och mycket mer om hur gränshandeln påverkar våra städer vid gränsen samt dess betydelse för hela regionen och för andra näringar kommer att diskuteras och debatteras med Oana Mihaescu, forskningschef på Handelns Forskningsinstitut. 

• ”Åtråvärda gränshandelsvaror – och åtråvärd arbetskraft”

Joakim Sandersson och Alexander Johansson har sammantaget över 30 års erfarenhet av att jobba och leda på Systembolaget.

Nu nalkas högsäsongen för orten, med en mängd tillresande både från Sverige från andra sidan gränsen som lockas av de lägre sverigepriserna – speciellt på öl.

Hör Joakim och Alexander berätta om det dagliga gränshandelsjobbet, men också om svårigheten att hitta rätt personal på en ort som så starkt präglas av handel och stora säsongsvariationer.

• ”Kunskap om handeln – bara ett klick bort”

Pandemin var tuffa år för gränshandeln, men hur såg det verkligen ut? Och hur har Strömstad stått sig gentemot andra kommuner över tid? Emma Gutestam, analytiker på HUI Research, presenterar den unika statistiksajten www.handelsfakta.se och applicerar det praktiskt på ett case: Strömstad.

Handelsfakta är databasen med fakta och data kring handelns utveckling, en lättillgänglig kunskapskälla för alla som vill veta mer om handeln över lag eller i sitt närområde. På sidan finns nyckeltal och fakta om alla kommuner och regioner.

”30 år med gränshandel; vad händer nu?”

Dagligvaror på gränsen, i jakten på medarbetare och i relation till besöksnäringen

Lyssna på Grensemats Göran Lundgren, som utifrån nästan 30 års erfarenhet i dagligvaruhandeln vid norska gränsen, reflekterar över pandemins verkningar, hur man kan göra för att hitta rätt medarbetare och vikten av samarbete över landsgränser, kommungränser och mellan handel och besöksnäring.

• ”Regional gränsintegration kräver central förståelse”

– Den gemensamma arbetsmarknaden är viktig för oss på båda sidor om gränsen. Inte minst pandemin visade detta.

Det säger Cecilia Nilsson, vd för Svinesundskommittén, ett forum för nordiskt samarbete på kommun- och regionnivå.

– I dessa gränstrakter här är det norska och svenska starkt integrerat. Det handlar om släkt, vänner, jobb och handel. Det är viktigt att man på nationell nivå förstår det och planerar för det på bästa sätt.

En annan prioriterad fråga är handelsutbytet.

– Just nu är krånglet vid E6:ans gränsövergång vid Svinesund – den största gränsövergången mellan Sverige och Norge – ett stort bekymmer. Varuimporten från Sveriges viktigaste handelspartner Norge upplever för tillfället administrativt strul vid tullen som kostar både tid och pengar. Problemet har accelererat det senaste året i takt med ökad import och ökad trafik.

”Från noll till hundra – jakten på kompetens”

Strömstads arbetsmarknad karaktäriseras av två personalintensiva branscher: handel och besöksnäring. När pandemin, med inrese- och reserestriktioner slog till, drabbades båda dessa branscher hårt.

Nu, post-pandemi med lågt värderad svensk krona, blev läget snabbt det omvända: båda branscherna är i stort behov av arbetskraft. Samtidigt är Strömstad en liten ort, där bostadspriserna överlag ligger högt på grund av det attraktiva läget. En eftersatt pendlingsinfrastruktur bidrar dessutom till utmaningen.

Henrik Ekelund, näringspolitisk expert på Svensk Handel, tecknar en aktuell bild av kompetensförsörjningsläget för handeln i allmänhet och Strömstadsregionen i synnerhet.

• Avslutande diskussionspanel kring gränshandel och kompetensförsörjning

Programmet fylls på underhand under våren!

Vi lyfter fram forskningsresultat, den unika databasen Handelsfakta.se, regionala handelsexempel och öppnar för diskussion.

Evenemanget är kostnadsfritt och sker med publik på plats.

Kaffe och smörgås serveras före evenemangets början.

Tid: 13.00-15.30

Plats: Kulturhuset Skagerack

Eventet spelas in delvis, för att i efterhand gå att ta del av via Handelsrådets Youtubekanal.

 • /

  Marianne Mazarino Håkonsen, Strömstad shoppingcenter

 • /

  Oana Mihaescu, forskningschef på Handelns Forskningsinstitut

 • /

  Cecilia Nilsson, daglig leder/vd Svinesundskommittén

  Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner, Viken fylkeskommune och Västra Götalandsregionen. Syftet är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling i regionen.

 • /

  Göran Lundgren, driftansvarig Grensemat

 • /

  Alexander Johansson, butikschef Systembolaget

 • /

  Joakim Sandersson, butikschef Systembolaget

 • /

  Fredrik Prebeus, driftchef Euro Cash

 • /

  Catrin Hedberg, HR Euro Cash

 • /

  Henrik Ekelund, näringspolitisk expert, Svensk Handel

 • /

  Sandra Tureson HR-generalist, Orvelin

 • /

  Emma Gutestam, analytiker och marknadskoordinator på HUI

 • /

  Mats Johansson, vd Handelsrådet

Program:

• Mats Johansson, vd Handelsrådet hälsar välkommen

• ”Så drivs handeln på gränsen”

– Gränshandeln har historiskt stått sig stark, trots händelser i omvärlden. Och efter pandemin kom den tillbaka blixtsnabbt.

Det säger fastighetsutvecklare Marianne Mazarino Håkonsen delar med sig av erfarenheter kring Strömstad shoppingcenters transformationsarbete.

• ”Jakten på arbetskraft: Struktur ordnar successionen”

Lyssna på Catrin Hedberg och Fredrik Prebéus, HR respektive driftchef Euro Cash, när de ger en praktisk inblick i gränshandlarens vardag där bemannings- och rekryteringsfrågorna står alltmer i fokus.

”Alla konkurrerar om den unga arbetskraften”

-Vi som driver verksamhet i en liten kommun med stor gränshandel har en utmaning. Alla slåss om arbetskraften, inte minst den unga.

Det säger Sandra Tureson, HR-generalist Orvelin Group som bland annat driver kedjor som Gottebiten och Body Power.

Hör henne berätta om arbetet med rekryteringar i gränshandelstung verksamhet i Strömstad och i Värmland, och hur Orvelingruppen satsar långsiktigt på sin personalförsörjning.

• ”Handeln vid gränsen: vad säger teorin och hur fungerar det i praktiken”

Gränshandeln har länge varit ett vanligt fenomen runtom i världen. Men vad gör att gränshandeln fungerar, från ett teoretiskt perspektiv? Och när fungerar den inte längre? Vad är fördelarna och nackdelarna med gränshandeln? Dessa frågor och mycket mer om hur gränshandeln påverkar våra städer vid gränsen samt dess betydelse för hela regionen och för andra näringar kommer att diskuteras och debatteras med Oana Mihaescu, forskningschef på Handelns Forskningsinstitut. 

• ”Åtråvärda gränshandelsvaror – och åtråvärd arbetskraft”

Joakim Sandersson och Alexander Johansson har sammantaget över 30 års erfarenhet av att jobba och leda på Systembolaget.

Nu nalkas högsäsongen för orten, med en mängd tillresande både från Sverige från andra sidan gränsen som lockas av de lägre sverigepriserna – speciellt på öl.

Hör Joakim och Alexander berätta om det dagliga gränshandelsjobbet, men också om svårigheten att hitta rätt personal på en ort som så starkt präglas av handel och stora säsongsvariationer.

• ”Kunskap om handeln – bara ett klick bort”

Pandemin var tuffa år för gränshandeln, men hur såg det verkligen ut? Och hur har Strömstad stått sig gentemot andra kommuner över tid? Emma Gutestam, analytiker på HUI Research, presenterar den unika statistiksajten www.handelsfakta.se och applicerar det praktiskt på ett case: Strömstad.

Handelsfakta är databasen med fakta och data kring handelns utveckling, en lättillgänglig kunskapskälla för alla som vill veta mer om handeln över lag eller i sitt närområde. På sidan finns nyckeltal och fakta om alla kommuner och regioner.

”30 år med gränshandel; vad händer nu?”

Dagligvaror på gränsen, i jakten på medarbetare och i relation till besöksnäringen

Lyssna på Grensemats Göran Lundgren, som utifrån nästan 30 års erfarenhet i dagligvaruhandeln vid norska gränsen, reflekterar över pandemins verkningar, hur man kan göra för att hitta rätt medarbetare och vikten av samarbete över landsgränser, kommungränser och mellan handel och besöksnäring.

• ”Regional gränsintegration kräver central förståelse”

– Den gemensamma arbetsmarknaden är viktig för oss på båda sidor om gränsen. Inte minst pandemin visade detta.

Det säger Cecilia Nilsson, vd för Svinesundskommittén, ett forum för nordiskt samarbete på kommun- och regionnivå.

– I dessa gränstrakter här är det norska och svenska starkt integrerat. Det handlar om släkt, vänner, jobb och handel. Det är viktigt att man på nationell nivå förstår det och planerar för det på bästa sätt.

En annan prioriterad fråga är handelsutbytet.

– Just nu är krånglet vid E6:ans gränsövergång vid Svinesund – den största gränsövergången mellan Sverige och Norge – ett stort bekymmer. Varuimporten från Sveriges viktigaste handelspartner Norge upplever för tillfället administrativt strul vid tullen som kostar både tid och pengar. Problemet har accelererat det senaste året i takt med ökad import och ökad trafik.

”Från noll till hundra – jakten på kompetens”

Strömstads arbetsmarknad karaktäriseras av två personalintensiva branscher: handel och besöksnäring. När pandemin, med inrese- och reserestriktioner slog till, drabbades båda dessa branscher hårt.

Nu, post-pandemi med lågt värderad svensk krona, blev läget snabbt det omvända: båda branscherna är i stort behov av arbetskraft. Samtidigt är Strömstad en liten ort, där bostadspriserna överlag ligger högt på grund av det attraktiva läget. En eftersatt pendlingsinfrastruktur bidrar dessutom till utmaningen.

Henrik Ekelund, näringspolitisk expert på Svensk Handel, tecknar en aktuell bild av kompetensförsörjningsläget för handeln i allmänhet och Strömstadsregionen i synnerhet.

• Avslutande diskussionspanel kring gränshandel och kompetensförsörjning

Programmet fylls på underhand under våren!

Se trendspaningen i efterhand här!