onsdag 17 maj 2023

Årets trendspaning i Malmö: fokus GRÄNShandel

Handelsrådets trendspaning är tillbaka med en turné till Malmö, Strömstad och Haparanda. Årets tyngdpunkt ligger på gränshandel, där vi lyfter fram forskningsresultat och den unika databasen Handelsfakta.se. 17 maj kommer vi till Malmö, för en förmiddag med publik på plats i Turning Torso.

En fullspäckad halvdag med inspirerande talare och goda handelsexempel där fokus ligger på gränshandel, kompetensförsörjning och aktuell handelsstatistik med den unika databasen Handelsfakta.se.

Med oss har vi bland annat Lundaprofessor Ulf Johansson, tillika föreståndare Centrum för handelsforskning, som tar på sig sina framtidsglasögon och ger oss en framtidsspaning utifrån olika scenarion för handeln.

Utifrån databasen Handelsfakta.se bjuds på aktuella spaningar grundade i statistik med tyngdpunkt på regionen. Konkreta tips på hur statistiken på sajten kan användas i löpande beslutsfattande för den som jobbar i och kring handeln.

Kaffe och smörgås serveras före evenemangets början.

Tid: 09.30-12.00

Plats: TurningTorso/Sky High Meetings, Lilla Varvsgatan 14, 211 15 Malmö

Evenemanget är kostnadsfritt och sker med publik på plats.

Eventet spelas in delvis, för att i efterhand gå att ta del av via Handelsrådets Youtubekanal.

Välkomna med er anmälan!

PS I vår kommer Handelsrådet också att trendspana i Strömstad 8 juni. Den 26 april var i Haparanda. Mer info i kalendariet här på hemsidan.

 

Talare

 • /

  Ulf Johansson, professor i marknadsföring vid Lunds universitet

 • /

  Christina Holst, marknadschef Emporia

 • /

  Frida Roos, Voii Studios, medgrundare Beyond Us

 • /

  Petra Hodel Fryzell, Voii Studios, medgrundare Beyond Us

 • /

  Eric Sjöstedt, affärschef handel Vasakronan

 • /

  Madeleine Fils projektledare gymnasielärling, Sydsvenska Handelskammaren

 • /

  Caroline Höstgren, expert yrkeshögskolan, Sydsvenska Handelskammaren

 • /

  Johan Wessman, vd dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet

 • /

  Linus Eriksson, vd Öresundsbro Konsortiet 

 • /

  William Lindquist, analytiker på HUI

 • /

  Anna Wiking, stadsutvecklings- och samhällsstrateg, Fastighetsägarna

 • /

  Mats Johansson, vd Handelsrådet

 • /

  Ann Almqvist, varuhuschef Åhléns

Program:

Handelsrådets vd Mats Johansson hälsar välkommen

• ”Gränsregionens moment 22″

Johan Wessman, vd för Öresundsinstituttet, ger helikopterperspektivet på Öresundsregionen som en plats för handels- och arbete.

Regionen har 4,2 miljoner invånare. Här korsas gränserna för arbete, affärer, fritid och shopping. Statistiken visar att integrationen över sundet har återhämtat sig efter pandemin.

Lejonparten av arbetspendlarna åker i sydlig riktning på morgnarna.

– Köpenhamn, i sin egenskap av huvudstad, erbjuder en annan typ av arbetsmarknad än Malmö, inte minst i utbudet av yrkesroller, konstaterar Johan Wessman.

Generellt är lönenivån dessutom generellt högre i Köpenhamn som huvudstad än i Malmö som regionstad. Nuvarande kronkurs ökar på den olikheten.

”Danskarna, Malmös handelslyft”

Christina Holst, marknadschef på Emporia, tar tempen på gränshandeln där shoppingglada danskar med den svaga svenska kronan kan göra en god affär på det mesta. Och när till och med Systembolaget lockar över gränsen, vet handlarna att de sydliga grannarna är en eftertraktad målgrupp.

”Vi tackar danskarna varje dag”

Ann Almqvist, varuhuschef Åhléns

Det finns samhällen som har ”gränshandel” inristat i sin DNA. Och så finns städer där gränshandeln är minst lika viktig, utan att det ligger i ”varumärket”. Malmö är en sådan stad.

Lyssna på Ann Almqvist, varuhuschef på Åhléns i Malmö, när hon berättar om hur den svaga svenska kronan lockar mängder av helgshoppande danskar över bron. På varuhuset är det mest mode och kosmetik som lockar. Men överlag är det enkelt för kunden från Danmark att tjäna in broavgiften genom en tur till Sverige, en sväng in på byggmarknaden eller vitvarubutiken blir snabbt en god affär.

”Följ människan”

Anna Wiking, stadsutvecklings- och samhällsstrateg, Fastighetsägarna

– Just nu drar Malmö nytta av den svaga svenska kronan som gör att danskarna kommer hit och handlar. Det kommer inte att vara för evigt, så Malmö kan inte se sin framtid i att bara vara ”danskarnas extra förort”.

Det säger Anna Wiking, statsutvecklings- och samhällsstrateg på Fastighetsägarna syd.

– Vi, både fastighetsägare och handlare, måste fundera på vad som är stadskärnans, och butikernas, unika kvaliteter. Och pandemin har lärt oss att vi konsumerar där vi vistas.

Lyssna på Anna Wiking som diskuterar stadens framtid, den fysiska butikens unika egenskaper som relationsbyggare och vilka konsekvenser som pålästa och hållbarhetsmedvetna konsumenters val kan få för stadsbilden.

• ”Konsten att ta ut färdriktningen i en osäker handelsterräng”

Handeln är i stark omvandling. Digitalisering, hållbarhet och kompetensförsörjning är några av brickorna på framtidens spelplan. I en orolig och snabbt föränderlig omvärld, hur ska den som arbetar i och kring handeln kunna ta ut riktning för framtiden?

– I tider av osäkerhet är scenarioanalyser ett verktyg för att skapa ökad medvetenhet om vilken påverkan olika potentiella men osäkra händelse i omvärlden kan ha, förklarar professor Ulf Johansson.

Utifrån dessa kan organisationer sedan starta interna diskussioner kring hur man skall hantera olika händelseförlopp.

I en kort scenarioövning kommer Ulf Johansson, professor i marknadsföring vid Lunds universitet, tillika föreståndare för Centrum för handelsforskning, att skissera fyra möjliga utvecklingsinriktningar för handeln, givet hur de drivande faktorerna utvecklas.

”Samarbete – handelns väg framåt”

– Framtiden för retail är att våga samarbeta och nätverka, säger Petra Hodel och Frida Roos.

Utifrån en bakgrund i modebranschen startade de 2019, tillsammans med fastighetsbolaget Vasakronan, Beyond Us i Malmö, en kombination av pop-up-butiker och marknadsplats.

– Att dela yta, kostnader och marknadsföring ger synergieffekter för varumärken och handlare, konstaterar de båda.

”En tydlig plats – vi behöver fler unika platser”

Lilla Torg, Möllevången, Emporia, olika platser i Malmö med helt olika karaktär. Det är något som bör ta vara på och som ska avspegla sig i stadsrummet, både vad gäller gestaltning och utbudet av varor och tjänster, menar Eric Sjöstedt, affärschef handel på Vasakronan.

– Det finns en tendens till likriktning av stadskärnor och handelsplatser. Men målet måste ju vara att man tydligt ser och förstår var man befinner sig. Det gör det ju mer intressant att ta sig till olika ställen.

Gränshandelsmagneten Malmö

Malmö attraherar köpkraft både från intilliggande kommuner och andra sidan sundet. Försäljningsindexet på 112 visar att inflödet av köpkraft större än utflödet. I första hand är det sällanköpsvarorna som drar. Försäljningsindexet för dagligvaruhandeln är 96, medan det för sällanköpsvaruhandeln uppgår till hela 130. Och förklaringen är gränshandeln.

Ta del av ytterligare statistikfakta, när William Lindquist, analytiker på HUI Research, presenterar den unika statistiksajten Handelsfakta.se och applicerar det praktiskt på ett regionalt case – Malmö.

Kompetensförsörjning på gränsen

Öresundsregionens nya utmaningar

Caroline Höstgren och Madeleine Fils från Sydsvenska Handelskammaren ger en lägesbild av hur regionen arbetar med kompetensförsörjning i tider där ekonomi, policyfrågor och stora framtidsprojekt ligger i pipeline. De resonerar också kring framtiden som ter sig ljus för både handeln och besöksnäring; vilka kompetenser behövs och hur bibehåller man attraktivitet i nuvarande utbildning för framtida behov?

Mats Johansson, vd för Handelsrådet, orienterar kring handelns kompetensförsörjning utifrån Handelsrådets perspektiv.

”Nu behövs mer än bron”

Linus Eriksson, vd på Öresundsbro Konsortiet, ger översikt över hur bron bidragit till regionen och ett inspel på vad som skulle kunna göras för att öka utbytet, och därmed gränshandeln, ytterligare.

Avslutande diskussionspanel

En fullspäckad halvdag med inspirerande talare och goda handelsexempel där fokus ligger på gränshandel, kompetensförsörjning och aktuell handelsstatistik med den unika databasen Handelsfakta.se.

Med oss har vi bland annat Lundaprofessor Ulf Johansson, tillika föreståndare Centrum för handelsforskning, som tar på sig sina framtidsglasögon och ger oss en framtidsspaning utifrån olika scenarion för handeln.

Utifrån databasen Handelsfakta.se bjuds på aktuella spaningar grundade i statistik med tyngdpunkt på regionen. Konkreta tips på hur statistiken på sajten kan användas i löpande beslutsfattande för den som jobbar i och kring handeln.

Kaffe och smörgås serveras före evenemangets början.

Tid: 09.30-12.00

Plats: TurningTorso/Sky High Meetings, Lilla Varvsgatan 14, 211 15 Malmö

Evenemanget är kostnadsfritt och sker med publik på plats.

Eventet spelas in delvis, för att i efterhand gå att ta del av via Handelsrådets Youtubekanal.

Välkomna med er anmälan!

PS I vår kommer Handelsrådet också att trendspana i Strömstad 8 juni. Den 26 april var i Haparanda. Mer info i kalendariet här på hemsidan.

 

 • /

  Ulf Johansson, professor i marknadsföring vid Lunds universitet

 • /

  Christina Holst, marknadschef Emporia

 • /

  Frida Roos, Voii Studios, medgrundare Beyond Us

 • /

  Petra Hodel Fryzell, Voii Studios, medgrundare Beyond Us

 • /

  Eric Sjöstedt, affärschef handel Vasakronan

 • /

  Madeleine Fils projektledare gymnasielärling, Sydsvenska Handelskammaren

 • /

  Caroline Höstgren, expert yrkeshögskolan, Sydsvenska Handelskammaren

 • /

  Johan Wessman, vd dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet

 • /

  Linus Eriksson, vd Öresundsbro Konsortiet 

 • /

  William Lindquist, analytiker på HUI

 • /

  Anna Wiking, stadsutvecklings- och samhällsstrateg, Fastighetsägarna

 • /

  Mats Johansson, vd Handelsrådet

 • /

  Ann Almqvist, varuhuschef Åhléns

Program:

Handelsrådets vd Mats Johansson hälsar välkommen

• ”Gränsregionens moment 22″

Johan Wessman, vd för Öresundsinstituttet, ger helikopterperspektivet på Öresundsregionen som en plats för handels- och arbete.

Regionen har 4,2 miljoner invånare. Här korsas gränserna för arbete, affärer, fritid och shopping. Statistiken visar att integrationen över sundet har återhämtat sig efter pandemin.

Lejonparten av arbetspendlarna åker i sydlig riktning på morgnarna.

– Köpenhamn, i sin egenskap av huvudstad, erbjuder en annan typ av arbetsmarknad än Malmö, inte minst i utbudet av yrkesroller, konstaterar Johan Wessman.

Generellt är lönenivån dessutom generellt högre i Köpenhamn som huvudstad än i Malmö som regionstad. Nuvarande kronkurs ökar på den olikheten.

”Danskarna, Malmös handelslyft”

Christina Holst, marknadschef på Emporia, tar tempen på gränshandeln där shoppingglada danskar med den svaga svenska kronan kan göra en god affär på det mesta. Och när till och med Systembolaget lockar över gränsen, vet handlarna att de sydliga grannarna är en eftertraktad målgrupp.

”Vi tackar danskarna varje dag”

Ann Almqvist, varuhuschef Åhléns

Det finns samhällen som har ”gränshandel” inristat i sin DNA. Och så finns städer där gränshandeln är minst lika viktig, utan att det ligger i ”varumärket”. Malmö är en sådan stad.

Lyssna på Ann Almqvist, varuhuschef på Åhléns i Malmö, när hon berättar om hur den svaga svenska kronan lockar mängder av helgshoppande danskar över bron. På varuhuset är det mest mode och kosmetik som lockar. Men överlag är det enkelt för kunden från Danmark att tjäna in broavgiften genom en tur till Sverige, en sväng in på byggmarknaden eller vitvarubutiken blir snabbt en god affär.

”Följ människan”

Anna Wiking, stadsutvecklings- och samhällsstrateg, Fastighetsägarna

– Just nu drar Malmö nytta av den svaga svenska kronan som gör att danskarna kommer hit och handlar. Det kommer inte att vara för evigt, så Malmö kan inte se sin framtid i att bara vara ”danskarnas extra förort”.

Det säger Anna Wiking, statsutvecklings- och samhällsstrateg på Fastighetsägarna syd.

– Vi, både fastighetsägare och handlare, måste fundera på vad som är stadskärnans, och butikernas, unika kvaliteter. Och pandemin har lärt oss att vi konsumerar där vi vistas.

Lyssna på Anna Wiking som diskuterar stadens framtid, den fysiska butikens unika egenskaper som relationsbyggare och vilka konsekvenser som pålästa och hållbarhetsmedvetna konsumenters val kan få för stadsbilden.

• ”Konsten att ta ut färdriktningen i en osäker handelsterräng”

Handeln är i stark omvandling. Digitalisering, hållbarhet och kompetensförsörjning är några av brickorna på framtidens spelplan. I en orolig och snabbt föränderlig omvärld, hur ska den som arbetar i och kring handeln kunna ta ut riktning för framtiden?

– I tider av osäkerhet är scenarioanalyser ett verktyg för att skapa ökad medvetenhet om vilken påverkan olika potentiella men osäkra händelse i omvärlden kan ha, förklarar professor Ulf Johansson.

Utifrån dessa kan organisationer sedan starta interna diskussioner kring hur man skall hantera olika händelseförlopp.

I en kort scenarioövning kommer Ulf Johansson, professor i marknadsföring vid Lunds universitet, tillika föreståndare för Centrum för handelsforskning, att skissera fyra möjliga utvecklingsinriktningar för handeln, givet hur de drivande faktorerna utvecklas.

”Samarbete – handelns väg framåt”

– Framtiden för retail är att våga samarbeta och nätverka, säger Petra Hodel och Frida Roos.

Utifrån en bakgrund i modebranschen startade de 2019, tillsammans med fastighetsbolaget Vasakronan, Beyond Us i Malmö, en kombination av pop-up-butiker och marknadsplats.

– Att dela yta, kostnader och marknadsföring ger synergieffekter för varumärken och handlare, konstaterar de båda.

”En tydlig plats – vi behöver fler unika platser”

Lilla Torg, Möllevången, Emporia, olika platser i Malmö med helt olika karaktär. Det är något som bör ta vara på och som ska avspegla sig i stadsrummet, både vad gäller gestaltning och utbudet av varor och tjänster, menar Eric Sjöstedt, affärschef handel på Vasakronan.

– Det finns en tendens till likriktning av stadskärnor och handelsplatser. Men målet måste ju vara att man tydligt ser och förstår var man befinner sig. Det gör det ju mer intressant att ta sig till olika ställen.

Gränshandelsmagneten Malmö

Malmö attraherar köpkraft både från intilliggande kommuner och andra sidan sundet. Försäljningsindexet på 112 visar att inflödet av köpkraft större än utflödet. I första hand är det sällanköpsvarorna som drar. Försäljningsindexet för dagligvaruhandeln är 96, medan det för sällanköpsvaruhandeln uppgår till hela 130. Och förklaringen är gränshandeln.

Ta del av ytterligare statistikfakta, när William Lindquist, analytiker på HUI Research, presenterar den unika statistiksajten Handelsfakta.se och applicerar det praktiskt på ett regionalt case – Malmö.

Kompetensförsörjning på gränsen

Öresundsregionens nya utmaningar

Caroline Höstgren och Madeleine Fils från Sydsvenska Handelskammaren ger en lägesbild av hur regionen arbetar med kompetensförsörjning i tider där ekonomi, policyfrågor och stora framtidsprojekt ligger i pipeline. De resonerar också kring framtiden som ter sig ljus för både handeln och besöksnäring; vilka kompetenser behövs och hur bibehåller man attraktivitet i nuvarande utbildning för framtida behov?

Mats Johansson, vd för Handelsrådet, orienterar kring handelns kompetensförsörjning utifrån Handelsrådets perspektiv.

”Nu behövs mer än bron”

Linus Eriksson, vd på Öresundsbro Konsortiet, ger översikt över hur bron bidragit till regionen och ett inspel på vad som skulle kunna göras för att öka utbytet, och därmed gränshandeln, ytterligare.

Avslutande diskussionspanel

Se trendspaningen i efterhand här!