onsdag 26 april 2023

Årets trendspaning i Haparanda: fokus GRÄNShandel

Handelsrådets trendspaning är tillbaka med en turné till Haparanda, Malmö och Strömstad. Årets tyngdpunkt ligger på gränshandel, där vi lyfter fram forskningsresultat och den unika databasen Handelsfakta.se. Första stopp är Haparanda!

Med oss har vi  Oana Mihaescu, forskningschef på Handelns Forskningsinstitut, som kommer att tala på temat: ”Handelns regionala betydelse vid gränsen”. Med utgångspunkt i sin forskning djupdyker hon i gränshandelns betydelse. Övergripande aspekter, liksom samspelet mellan cityhandeln och externhandeln och place brandning, kommer att beröras.

Utifrån databasen Handelsfakta.se bjuds på aktuella spaningar grundade i statistik med tyngdpunkt på regionen. Konkreta tips på hur statistiken på sajten kan användas i löpande beslutsfattande för den som jobbar i och kring handeln.

• Maarit Nyman-Pitkänen, butikschef på Candy World

• Maria Virtanen, Local Marketing Leader IKEA Haparanda Tornio

• Eija-Sinikka Juho, organisationschef på köpcentrumet “Rajalla på gränsen”, Torneå

delar med sig av sina lokalt förankrade handlarinsikter.

Halvdagen rymmer också samtal om kompetensförsörjning, och en diskussionspanel.

Evenemanget är kostnadsfritt och sker med publik på plats.

Kaffe och smörgås serveras före evenemangets början.

Tid: 13.00-15.30

Plats: Cape East, Sundholmen 1 Haparanda

Eventet spelas in delvis, för att i efterhand gå att ta del av via Handelsrådets Youtubekanal.

Välkomna med er anmälan!

PS I vår kommer Handelsrådet också att trendspana i Malmö, 17 maj, och i Strömstad 8 juni. Mer info i kalendariet här på hemsidan.

Talare

 • /

  Oana Mihaescu, forskningschef på Handelns Forskningsinstitut

 • /

  Eija-Sinikka Juho, organisationschef på köpcentrumet “Rajalla på gränsen”, Torneå.

 • /

  Maarit Nyman-Pitkänen, butikschef på Candy World

 • /

  Maria Virtanen, Local Marketing Leader IKEA Haparanda Tornio

 • /

  Jarmo Maunu, vd och delägare, KM Däck

 • /

  Emma Gutestam, analytiker och marknadskoordinator på HUI

 • /

  Mats Johansson, vd Handelsrådet

Program:

• Mats Johansson, vd Handelsrådet hälsar välkommen

Handeln vid gränsen: vad säger teorin och hur fungerar det i praktiken

Gränshandeln har länge varit ett vanligt fenomen runtom i världen. Men vad gör att gränshandeln fungerar, från ett teoretiskt perspektiv? Och när fungerar den inte längre? Vad är fördelarna och nackdelarna med gränshandeln? Och vad händer med de andra näringsidkare när IKEA etablerar sig till regionen?

Dessa frågor och mer om hur gränshandeln påverkar våra städer vid gränsen samt dess betydelse för hela regionen och för andra näringar kommer att diskuteras och debatteras med Oana Mihaescu, forskningschef på Handelns Forskningsinstitut.

Haparanda sticker ut!

Haparandas handelsföretag lyckades bibehålla en stadig försäljning, även under pandemin. Och här intar Haparanda i en särställning i jämförelse med andra kommuner nära landsgränsen.

Haparanda sticker också ut på ett annat sätt: kommun rankar högt i omsättning per sysselsatt i detaljhandeln.

Emma Gutestam, HUI Research, presenterar den unika statistiksajten www.handelsfakta.se och applicerar det praktiskt på ett case: Haparanda.

Handelsfakta är databasen med fakta och data kring handelns utveckling, en lättillgänglig kunskapskälla för alla som vill veta mer om handeln över lag eller i sitt närområde. På sidan finns nyckeltal och fakta om alla kommuner och regioner.

Emma Gutestam delar med sig av värdefulla insikter kopplat till Haparandas utveckling och handel, och ger tips för att navigera hemsidan Handelsfakta.

• Sötsuget som drar över gränsen

Maarit Nyman-Pitkänen, butikschef på svenskägda Candy World, har en lång erfarenhet av gränshandel på både finska och svenska sidan. Hör henne berätta om dagsläget i en av Europas största godisbutiker, där majoriteten av kunderna är finländare, och om jakten på flerspråkig personal i en glödhet region.

“Vi måste hitta tillbaka till handelsstaden”

Maria Virtanen är lokalt marknadsansvarig på Ikea i Haparanda, och har sett hur pandemin fick kundunderlaget för möbelvaruhuset att minska med hälften, samtidigt som e-handelsandelen ökade.

Nu har kunderna hittat tillbaka. Varuhusets upptagningområde sträcker sig 90 minuters bilresa bort, men trots att svag svensk krona lockar får inflation och bränslepriser kunderna att tänka till innan de vrider om startnyckeln i bilen.

Maria Virtanen kommer att tala kring gränshandelns betydelse för IKEA Haparanda, fundera kring rekryteringsutmaningar, där bristande språkkunskaper kan sätta käppar i hjulet, och vikten av att Haparanda hittar sin profil som handelsstad och besöksmål.

Maria Virtanen, Local Marketing Leader IKEA Haparanda Tornio

Vår största konkurrent är soffan”

Eija-Sinikka Juho är organisationschef på köpcentrumet “Rajalla på gränsen” i finska Torneå. Kom och lyssna på henne när hon talar om kundbeteende efter pandemin, om kompetensförsörjning och om samarbete.

– Tidigare såg vi andra shoppingcentrum som våra främsta konkurrenter. Så är det inte nu, nu är största konkurrenten soffan. Kunderna har under pandemin upptäckt hur bekvämt det är att stanna hemma. Så nu försöker vi, tillsammans med andra aktörer, på båda sidor om gränsen, få kunderna att resa hit. För det är konceptet tvillingstaden som är största attraktionen här, Torneå är inget utan Haparanda och vice versa.

Eija-Sinikka Juho, organisationschef på köpcentrumet “Rajalla på gränsen”, Torneå.

•  ”Gränshandeln sätter kompetensförsörjningen på prov”

Mats Johansson, vd Handelsrådet

11 procent av de sysselsatta i Sverige arbetar inom handeln, vilket gör branschen till en av Sveriges största.  På mindre orter med stora inslag av gränshandel blir detta extra tydligt. När handeln dominerar det lokala näringslivet, blir rollen som jobbmotor extra viktig samtidigt som företagens kompetensförsörjning sätts på prov.

Ett stort rekryteringsbehov innebär att företagen ofta behöver attrahera kompetens utanför det egna närområdet. Dessutom krävs många gånger speciella kompetenser för att medarbetare ska kunna möta kunder med olika bakgrund och behov på flera språk. Det ställer speciella krav på kompetensutveckling av medarbetare, kommunernas utbildningsförvaltningar och möjligheter till arbetsmarknadsutbildningar.

Avslutande diskussionspanel

Programmet fylls på underhand under våren!

Med oss har vi  Oana Mihaescu, forskningschef på Handelns Forskningsinstitut, som kommer att tala på temat: ”Handelns regionala betydelse vid gränsen”. Med utgångspunkt i sin forskning djupdyker hon i gränshandelns betydelse. Övergripande aspekter, liksom samspelet mellan cityhandeln och externhandeln och place brandning, kommer att beröras.

Utifrån databasen Handelsfakta.se bjuds på aktuella spaningar grundade i statistik med tyngdpunkt på regionen. Konkreta tips på hur statistiken på sajten kan användas i löpande beslutsfattande för den som jobbar i och kring handeln.

• Maarit Nyman-Pitkänen, butikschef på Candy World

• Maria Virtanen, Local Marketing Leader IKEA Haparanda Tornio

• Eija-Sinikka Juho, organisationschef på köpcentrumet “Rajalla på gränsen”, Torneå

delar med sig av sina lokalt förankrade handlarinsikter.

Halvdagen rymmer också samtal om kompetensförsörjning, och en diskussionspanel.

Evenemanget är kostnadsfritt och sker med publik på plats.

Kaffe och smörgås serveras före evenemangets början.

Tid: 13.00-15.30

Plats: Cape East, Sundholmen 1 Haparanda

Eventet spelas in delvis, för att i efterhand gå att ta del av via Handelsrådets Youtubekanal.

Välkomna med er anmälan!

PS I vår kommer Handelsrådet också att trendspana i Malmö, 17 maj, och i Strömstad 8 juni. Mer info i kalendariet här på hemsidan.

 • /

  Oana Mihaescu, forskningschef på Handelns Forskningsinstitut

 • /

  Eija-Sinikka Juho, organisationschef på köpcentrumet “Rajalla på gränsen”, Torneå.

 • /

  Maarit Nyman-Pitkänen, butikschef på Candy World

 • /

  Maria Virtanen, Local Marketing Leader IKEA Haparanda Tornio

 • /

  Jarmo Maunu, vd och delägare, KM Däck

 • /

  Emma Gutestam, analytiker och marknadskoordinator på HUI

 • /

  Mats Johansson, vd Handelsrådet

Program:

• Mats Johansson, vd Handelsrådet hälsar välkommen

Handeln vid gränsen: vad säger teorin och hur fungerar det i praktiken

Gränshandeln har länge varit ett vanligt fenomen runtom i världen. Men vad gör att gränshandeln fungerar, från ett teoretiskt perspektiv? Och när fungerar den inte längre? Vad är fördelarna och nackdelarna med gränshandeln? Och vad händer med de andra näringsidkare när IKEA etablerar sig till regionen?

Dessa frågor och mer om hur gränshandeln påverkar våra städer vid gränsen samt dess betydelse för hela regionen och för andra näringar kommer att diskuteras och debatteras med Oana Mihaescu, forskningschef på Handelns Forskningsinstitut.

Haparanda sticker ut!

Haparandas handelsföretag lyckades bibehålla en stadig försäljning, även under pandemin. Och här intar Haparanda i en särställning i jämförelse med andra kommuner nära landsgränsen.

Haparanda sticker också ut på ett annat sätt: kommun rankar högt i omsättning per sysselsatt i detaljhandeln.

Emma Gutestam, HUI Research, presenterar den unika statistiksajten www.handelsfakta.se och applicerar det praktiskt på ett case: Haparanda.

Handelsfakta är databasen med fakta och data kring handelns utveckling, en lättillgänglig kunskapskälla för alla som vill veta mer om handeln över lag eller i sitt närområde. På sidan finns nyckeltal och fakta om alla kommuner och regioner.

Emma Gutestam delar med sig av värdefulla insikter kopplat till Haparandas utveckling och handel, och ger tips för att navigera hemsidan Handelsfakta.

• Sötsuget som drar över gränsen

Maarit Nyman-Pitkänen, butikschef på svenskägda Candy World, har en lång erfarenhet av gränshandel på både finska och svenska sidan. Hör henne berätta om dagsläget i en av Europas största godisbutiker, där majoriteten av kunderna är finländare, och om jakten på flerspråkig personal i en glödhet region.

“Vi måste hitta tillbaka till handelsstaden”

Maria Virtanen är lokalt marknadsansvarig på Ikea i Haparanda, och har sett hur pandemin fick kundunderlaget för möbelvaruhuset att minska med hälften, samtidigt som e-handelsandelen ökade.

Nu har kunderna hittat tillbaka. Varuhusets upptagningområde sträcker sig 90 minuters bilresa bort, men trots att svag svensk krona lockar får inflation och bränslepriser kunderna att tänka till innan de vrider om startnyckeln i bilen.

Maria Virtanen kommer att tala kring gränshandelns betydelse för IKEA Haparanda, fundera kring rekryteringsutmaningar, där bristande språkkunskaper kan sätta käppar i hjulet, och vikten av att Haparanda hittar sin profil som handelsstad och besöksmål.

Maria Virtanen, Local Marketing Leader IKEA Haparanda Tornio

Vår största konkurrent är soffan”

Eija-Sinikka Juho är organisationschef på köpcentrumet “Rajalla på gränsen” i finska Torneå. Kom och lyssna på henne när hon talar om kundbeteende efter pandemin, om kompetensförsörjning och om samarbete.

– Tidigare såg vi andra shoppingcentrum som våra främsta konkurrenter. Så är det inte nu, nu är största konkurrenten soffan. Kunderna har under pandemin upptäckt hur bekvämt det är att stanna hemma. Så nu försöker vi, tillsammans med andra aktörer, på båda sidor om gränsen, få kunderna att resa hit. För det är konceptet tvillingstaden som är största attraktionen här, Torneå är inget utan Haparanda och vice versa.

Eija-Sinikka Juho, organisationschef på köpcentrumet “Rajalla på gränsen”, Torneå.

•  ”Gränshandeln sätter kompetensförsörjningen på prov”

Mats Johansson, vd Handelsrådet

11 procent av de sysselsatta i Sverige arbetar inom handeln, vilket gör branschen till en av Sveriges största.  På mindre orter med stora inslag av gränshandel blir detta extra tydligt. När handeln dominerar det lokala näringslivet, blir rollen som jobbmotor extra viktig samtidigt som företagens kompetensförsörjning sätts på prov.

Ett stort rekryteringsbehov innebär att företagen ofta behöver attrahera kompetens utanför det egna närområdet. Dessutom krävs många gånger speciella kompetenser för att medarbetare ska kunna möta kunder med olika bakgrund och behov på flera språk. Det ställer speciella krav på kompetensutveckling av medarbetare, kommunernas utbildningsförvaltningar och möjligheter till arbetsmarknadsutbildningar.

Avslutande diskussionspanel

Programmet fylls på underhand under våren!

Se trendspaningen i efterhand här!