fredag 21 oktober 2022

Arbete och lärande i det uppkopplade kundmötet

OBS NYTT DATUM Aktuell forskning med Charlotte Arkenback-Sundström, institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Arrangemanget ordnas av Centre for Retailing (CFR), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, tillsammans med Handelsrådet och HUI.
Seminariet spelas in och kommer att gå att se i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Talare

Arrangemanget ordnas av Centre for Retailing (CFR), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, tillsammans med Handelsrådet och HUI.
Seminariet spelas in och kommer att gå att se i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Arrangemanget ordnas av Centre for Retailing (CFR), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, tillsammans med Handelsrådet och HUI.
Seminariet spelas in och kommer att gå att se i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Arrangemanget ordnas av Centre for Retailing (CFR), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, tillsammans med Handelsrådet och HUI.
Seminariet spelas in och kommer att gå att se i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Anmälan öppnar under tidig höst Anmälan öppnar under tidig höst