fredag 21 oktober 2022

Arbete och lärande i det uppkopplade servicemötet

Aktuell forskning med Charlotte Arkenback-Sundström, institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Se sändningen i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Ta del av presentationen: Frukostseminarium 21 oktober [2022

Digitaliseringen har förändrat både butikssäljarens roll och vilka kompetenser som krävs för arbetet.
Nya krav ställs på servicemötet mellan försäljare och kund i fysiska butiker. De uppkopplade kundmötena har i sin tur skapat nya behov när det gäller säljarnas utbildning, lärande och arbetssätt.
Förändringarna väcker frågor om hur personalens kompetensutveckling kan förbättras för att möta den fortsatta digitala utvecklingen.

Handelsrådet, HUI Research och Centre for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bjuder in till ett frukostseminarium där Charlotte Arkenback-Sundström presenterar sin forskning kring butikssäljarens roll och kompetenser i det uppkopplade servicemötet.

I serviceyrken är det personliga mötet med kunder och gäster en del av yrkespraktiken, när arbetsplatsen digitaliseras utmanas och förändras det analoga personliga mötet. Med detaljhandeln som exempel undersöker Charlotte i sin forskning dels hur digitaliseringen förändrar butikssäljares arbete med det personliga kundmötet, dels hur informationsteknologi (IT) och digitala innovationer förändrar arbetsbaserad utbildning för butikssäljare.

Förändringarna väcker frågor om hur personalens kompetensutveckling kan förbättras för att på bästa sätt möta den fortsatta digitala utvecklingen som involverar samarbete med exempelvis artificiell intelligens (AI).

För att belysa hur arbete och lärande i det uppkopplade servicemötet kan gå till i praktiken kommer ämnet att diskuteras tillsammans med Nina Borgström, Chief Sales Officer och Nordisk Försäljningschef på KICKS.

Seminariet genomförs på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Deltagare kan medverka såväl på plats som digitalt. En lyssningslänk kommer att skickas ut dagen före.

Om Charlotte Arkenback-Sundström
Charlotte Arkenback-Sundström är fil.dr. och universitetsadjunkt vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet. Hon disputerade 2022 på avhandlingen ”Workplace Learning in Interactive Service Work: Coming to Practise Differently in the Connected Service Encounter”.
Charlottes forskningsintresse rör lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad servicesektor. Hennes forskningsområde är digitaliseringen av servicearbete med särskilt fokus på hur IT, digital innovation och AI förändrar servicearbete, lärande och kompetenser i detaljhandeln.

Seminariet spelas in och kommer att gå att se i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Frågor om seminariet besvaras av:
William Lindquist, HUI Research på mejl william.lindquist@hui.se eller telefon 073-835 01 02

Välkomna!

Talare

Digitaliseringen har förändrat både butikssäljarens roll och vilka kompetenser som krävs för arbetet.
Nya krav ställs på servicemötet mellan försäljare och kund i fysiska butiker. De uppkopplade kundmötena har i sin tur skapat nya behov när det gäller säljarnas utbildning, lärande och arbetssätt.
Förändringarna väcker frågor om hur personalens kompetensutveckling kan förbättras för att möta den fortsatta digitala utvecklingen.

Handelsrådet, HUI Research och Centre for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bjuder in till ett frukostseminarium där Charlotte Arkenback-Sundström presenterar sin forskning kring butikssäljarens roll och kompetenser i det uppkopplade servicemötet.

I serviceyrken är det personliga mötet med kunder och gäster en del av yrkespraktiken, när arbetsplatsen digitaliseras utmanas och förändras det analoga personliga mötet. Med detaljhandeln som exempel undersöker Charlotte i sin forskning dels hur digitaliseringen förändrar butikssäljares arbete med det personliga kundmötet, dels hur informationsteknologi (IT) och digitala innovationer förändrar arbetsbaserad utbildning för butikssäljare.

Förändringarna väcker frågor om hur personalens kompetensutveckling kan förbättras för att på bästa sätt möta den fortsatta digitala utvecklingen som involverar samarbete med exempelvis artificiell intelligens (AI).

För att belysa hur arbete och lärande i det uppkopplade servicemötet kan gå till i praktiken kommer ämnet att diskuteras tillsammans med Nina Borgström, Chief Sales Officer och nordisk Försäljningschef på KICKS.

Seminariet genomförs på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Deltagare kan medverka såväl på plats som digitalt. En lyssningslänk kommer att skickas ut dagen före.

Om Charlotte Arkenback-Sundström
Charlotte Arkenback-Sundström är fil.dr. och universitetsadjunkt vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet. Hon disputerade 2022 på avhandlingen ”Workplace Learning in Interactive Service Work: Coming to Practise Differently in the Connected Service Encounter”.
Charlottes forskningsintresse rör lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad servicesektor. Hennes forskningsområde är digitaliseringen av servicearbete med särskilt fokus på hur IT, digital innovation och AI förändrar servicearbete, lärande och kompetenser i detaljhandeln.

Frågor om seminariet besvaras av:
William Lindquist, HUI Research på mejl william.lindquist@hui.se eller telefon 073-835 01 02

Välkomna!

Se sändningen i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Ta del av presentationen: Frukostseminarium 21 oktober [2022

Digitaliseringen har förändrat både butikssäljarens roll och vilka kompetenser som krävs för arbetet.
Nya krav ställs på servicemötet mellan försäljare och kund i fysiska butiker. De uppkopplade kundmötena har i sin tur skapat nya behov när det gäller säljarnas utbildning, lärande och arbetssätt.
Förändringarna väcker frågor om hur personalens kompetensutveckling kan förbättras för att möta den fortsatta digitala utvecklingen.

Handelsrådet, HUI Research och Centre for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bjuder in till ett frukostseminarium där Charlotte Arkenback-Sundström presenterar sin forskning kring butikssäljarens roll och kompetenser i det uppkopplade servicemötet.

I serviceyrken är det personliga mötet med kunder och gäster en del av yrkespraktiken, när arbetsplatsen digitaliseras utmanas och förändras det analoga personliga mötet. Med detaljhandeln som exempel undersöker Charlotte i sin forskning dels hur digitaliseringen förändrar butikssäljares arbete med det personliga kundmötet, dels hur informationsteknologi (IT) och digitala innovationer förändrar arbetsbaserad utbildning för butikssäljare.

Förändringarna väcker frågor om hur personalens kompetensutveckling kan förbättras för att på bästa sätt möta den fortsatta digitala utvecklingen som involverar samarbete med exempelvis artificiell intelligens (AI).

För att belysa hur arbete och lärande i det uppkopplade servicemötet kan gå till i praktiken kommer ämnet att diskuteras tillsammans med Nina Borgström, Chief Sales Officer och Nordisk Försäljningschef på KICKS.

Seminariet genomförs på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Deltagare kan medverka såväl på plats som digitalt. En lyssningslänk kommer att skickas ut dagen före.

Om Charlotte Arkenback-Sundström
Charlotte Arkenback-Sundström är fil.dr. och universitetsadjunkt vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet. Hon disputerade 2022 på avhandlingen ”Workplace Learning in Interactive Service Work: Coming to Practise Differently in the Connected Service Encounter”.
Charlottes forskningsintresse rör lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad servicesektor. Hennes forskningsområde är digitaliseringen av servicearbete med särskilt fokus på hur IT, digital innovation och AI förändrar servicearbete, lärande och kompetenser i detaljhandeln.

Seminariet spelas in och kommer att gå att se i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Frågor om seminariet besvaras av:
William Lindquist, HUI Research på mejl william.lindquist@hui.se eller telefon 073-835 01 02

Välkomna!

Digitaliseringen har förändrat både butikssäljarens roll och vilka kompetenser som krävs för arbetet.
Nya krav ställs på servicemötet mellan försäljare och kund i fysiska butiker. De uppkopplade kundmötena har i sin tur skapat nya behov när det gäller säljarnas utbildning, lärande och arbetssätt.
Förändringarna väcker frågor om hur personalens kompetensutveckling kan förbättras för att möta den fortsatta digitala utvecklingen.

Handelsrådet, HUI Research och Centre for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bjuder in till ett frukostseminarium där Charlotte Arkenback-Sundström presenterar sin forskning kring butikssäljarens roll och kompetenser i det uppkopplade servicemötet.

I serviceyrken är det personliga mötet med kunder och gäster en del av yrkespraktiken, när arbetsplatsen digitaliseras utmanas och förändras det analoga personliga mötet. Med detaljhandeln som exempel undersöker Charlotte i sin forskning dels hur digitaliseringen förändrar butikssäljares arbete med det personliga kundmötet, dels hur informationsteknologi (IT) och digitala innovationer förändrar arbetsbaserad utbildning för butikssäljare.

Förändringarna väcker frågor om hur personalens kompetensutveckling kan förbättras för att på bästa sätt möta den fortsatta digitala utvecklingen som involverar samarbete med exempelvis artificiell intelligens (AI).

För att belysa hur arbete och lärande i det uppkopplade servicemötet kan gå till i praktiken kommer ämnet att diskuteras tillsammans med Nina Borgström, Chief Sales Officer och nordisk Försäljningschef på KICKS.

Seminariet genomförs på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Deltagare kan medverka såväl på plats som digitalt. En lyssningslänk kommer att skickas ut dagen före.

Om Charlotte Arkenback-Sundström
Charlotte Arkenback-Sundström är fil.dr. och universitetsadjunkt vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet. Hon disputerade 2022 på avhandlingen ”Workplace Learning in Interactive Service Work: Coming to Practise Differently in the Connected Service Encounter”.
Charlottes forskningsintresse rör lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad servicesektor. Hennes forskningsområde är digitaliseringen av servicearbete med särskilt fokus på hur IT, digital innovation och AI förändrar servicearbete, lärande och kompetenser i detaljhandeln.

Frågor om seminariet besvaras av:
William Lindquist, HUI Research på mejl william.lindquist@hui.se eller telefon 073-835 01 02

Välkomna!