tisdag 5 november 2019

AI, kundanpassning och tillit

Med den digitala frammarschen har möjligheten att ta fram unika erbjudanden riktat till varje enskild konsument växt fram på allvar. Varje dag lagras mängder med data och information om hur konsumenterna agerar och utifrån detta utvecklar företagen sedan sin kommunikation, sina kampanjer och sina affärsbeslut. Samtidigt finns en oro hos konsumenterna kring hur deras personuppgifter hanteras med en känsla av förlorad kontroll.

Vid frukostseminariet den 5 november talar forskaren Stefan Larsson om kundanpassning och AI samt om vikten av tillit mellan konsument och företag.

På seminariet medverkar också Katarina Dahlgren, head of CRM Analytics på Coop, och
Linda Pimmeshofer, director business development på Microsoft.

Ta del av presentationerna här: AI, kundanpassning och tillit – Handelsrådets frukostseminarium 20191105

Med stora mängder data, digital automation och möjligheten till personaliserade erbjudanden har handeln en stor potential för tjänsteutveckling, effektivisering och tillväxt. Med tillgång till stora mängder personliga data har tillit och förtroende utvecklats till en av de viktigaste komponenterna i relationen mellan handlare och kund, och en grundförutsättning för fungerande marknader.

Studier visar att det finns en oro hos många konsumenter för hur deras personuppgifter hanteras, en känsla av förlorad kontroll över vart informationen tar vägen, och över att transparensen är låg. I en allt mer digitaliserad och datadriven handel växer behovet av att stärka förtroendet kring insamling och hantering av personuppgifter och individuell information och den för tillväxten nödvändiga tilliten till marknaderna.

Stefan Larsson är jurist och docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet, och programchef för det digitala samhällsprogrammet på tankesmedjan Fores. Han är disputerad i såväl rättssociologi som i fysisk planering, är vetenskaplig rådgivare åt Konsumentverket och AI Sustainability Center, och hans forskning är inriktad mot digitalisering, datadrivna marknader och AI, med fokus på tillit, transparens och ansvar.

Moderator är Miko Roth, HUI Research

Seminariet kommer också att webbsändas!
ANMÄL DIG HÄR!

Frågor om seminariet besvaras av:
Josef Gäreskog, HUI Research
josef.gareskog@hui.se
070-260 80 81

Lena Strålsjö, Handelsrådet
lena.stralsjo@handelsradet.se
Välkommen!