tisdag 5 december 2023

Handelns studentuppsatspris 2024

Ansökan till Handelns studentuppsatspris öppnar den 5 december 2023.
Sista ansökningsdag: 4 mars 2024.

Varje år delar Handelsrådet och Hakon Swenson Stiftelsen ut var sitt studentuppsatspris. Priset vänder sig till studenter inriktade mot handeln vid högskolor och universitet.
Två uppsatser utses till vinnare. Vinnarna får ett stipendium på 25 000 kronor vardera.

Uppsatser ska vara skrivna under föreliggande vår- eller hösttermin och senast godkända i februari.
Studenterna ansöker själva genom att skicka in sin uppsats tillsammans med uppsatsbetyg via Handelsrådets ansökningsportal