Handelns utvecklingsråd
Start » Yrke och kompetens » Certifiering av gymnasiala handelsutbildningar

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Certifiering av gymnasiala handelsutbildningar

Det har länge funnits ett behov av att skapa en gemensam målbild och en kvalitetssäkrad process för alla gymnasieutbildningar inom handel och administration. Vad förväntas eleverna kunna när de avslutar utbildningen och hur når vi dit?

I samarbete med handelns parter och Certifierat i Sverige har Handelsrådet tagit fram en certifiering av gymnasiala handelsutbildningar. Certifieringen är öppen för alla gymnasieutbildningar med inriktning mot handeln.

För att en skola ska bli certifierad krävs att de beskriver hur skolan samverkar med arbetsgivare och hur utbildningen är upplagd för att eleverna ska förvärva de branschkompetenser som ligger till grund för certifieringen.


Om certifieringen

Att något är certifierat betyder att det överensstämmer med en standard eller en kravspecifikation. I fallet med Handelns Yrkesnämnds certifiering av gymnasiala handelsutbildningar är det skolans process som certifieras. För att bli certifierad behöver skolan beskriva hur eleverna kommer att arbeta för att uppnå de generella och handelsspecifika kriterier som ligger till grund för certifieringen och hur dessa följs upp. De utbildningar som visat i certifieringsansökan hur samtliga kriterier kommer att uppfyllas blir certifierade.

En del av skolans systematiska kvalitetsarbete

Certifieringsarbetet har en naturlig koppling till och är ett stöd för det systematiska kvalitetsarbete som skolan är ålagd att göra. Ansökan om certifiering är en del av planeringsfasen, som sedan genomförs och följs upp i verksamhetsrapporten och vid skolbesök. Vid recertifieringen analyserar arbetslaget och det lokala programråd hur de planer som presenterats i certifieringsansökan fallit ut och utarbetar en uppdaterad plan i sin ansökan om recertifiering.

certifiering-fig-kvalitetsarbete

Figuren är hämtad från: Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet (Skolverket)

Prenumerera på nyhetsbrev