Handelns yrkespraktik

Handelns yrkespraktik var ett samarbete mellan detaljhandelns parter som och handelns variant av YA-anställning som kombinerade lärande med praktiskt arbete i butik under ett år.

Yrkespraktiken gav ungdomar med en examen från gymnasiet möjlighet att fördjupa sin utbildning och samtidigt komma in på arbetsmarknaden. Utbildningen genomfördes på plats i butiken med stöd av en utbildad handledare.

Sedan YA-delegationens uppdrag upphörde 2020 har inga nya deltagare börjat handelns yrkespraktik.