Start » Yrke och kompetens » Kompetenslyft för handeln » Utbildningsprogram » Handelns digitala transformation

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Handelns digitala transformation

– en resa du vill vara med på

 

Handeln utvecklas ständigt för att motsvara marknadens behov, som i sin tur till stor
del styrs av kundens önskemål. Den digitala transformationen pågår för fullt och idag
förväntar sig allt fler en digital och sömlös kundupplevelse. Syftet med utbildningen
är att förstå hur vi handlare kan dra nytta av digitaliseringen och den omvärld vi
befinner oss i.

Vi går igenom handelns digitala utveckling under de senaste åren. Hur har digitaliseringen
påverkat handeln och handelns förutsättningar? Vi tittar på hur bland annat internets framväxt,
e-handeln, sociala medier, influencers, drop shipping och Amazon har påverkat köpmönster och
köpbeteenden och förändrat våra konsumtionsmönster. Vi går även igenom fakta och statistik hur
butiker och e-handel inte bara kan samexistera utan även dra nytta av varandras olika styrkor. Vilka
möjligheter finns med digitaliseringen? Hur går det att använda digitala mätverktyg, insikter från
sociala medier och utnyttja en global räckvidd på en lokal marknad?

 

Under en halvdag går vi igenom:
• Handelns digitalisering – en översikt
• E-handel och butiksdöden, fakta och myter
• Digitaliseringens möjligheter
• Globalt och lokalt – hur hänger det ihop?
• Konsumentbeteende
• Trender
• Drivkrafter
• Möjligheterna i den digitala transformationen
• Hur ska man tänka i sin verksamhet för att
möta konsumentens behov?

Vilka färdigheter och förmågor kan du förvänta dig efter avslutad utbildning?

Efter utbildningen kan du ge exempel på utmaningar och möjligheter som följer av handelns digitala transformation. Du kan beskriva hur kraven och förväntningarna på den
egna verksamheten påverkas. Se den digitala transformationen i handeln som en möjlighet att utveckla din verksamhet och kunna möta den framtida kundens behov ännu bättre.

Utbildningsledare: Helena Mattsson, StigFram
Utbildningslängd: en halvdag
Målgrupp: alla

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på nyhetsbrev