Upphandling

Kompetenslyft för handeln är ett utbildningsprojekt som har till syfte att erbjuda utbildningsinsatser, till mindre handelsföretag samt handelslärare, med anledning av handelns digitala transformation. Projektet drivs inom ramen för Handelsrådet och är medfinansierat av Europeiska Socialfonden.

Handelsrådet inbjuder härmed till anbudsgivning avseende filmproduktion för
projektet Kompetenslyft för handeln. Nedan följer samtliga förutsättningar och krav
som gäller för anbudsgivningen. Upphandlingen sker genom konkurrensutsättning.

Anbudet ska vara nedan angiven adress tillhanda senast 31 januari 2023.